Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Điểm nhấn quản lý hoạt động kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm năm 2017 tại Hà Nội

Hà Nội hiện có tổng đàn gia súc gia cầm đứng tốp đầu cả nước với tổng đàn trâu bò 154.890 con; đàn lợn trên 1,8 triệu con, đàn chó mèo 412.751 con; gia cầm trên 30 triệu con. Tổng sản lượng thịt hơi các loại đạt khảng 390 ngàn tấn/năm, sản lượng sữa bò khoảng 19.000 tấn, trứng gia cầm 1.285 triệu quả. Toàn Thành phố hiện có 3.941 trại/trang trại, trong đó có: 51 trại chăn nuôi bò sữa/913 con; 104 trại chăn nuôi bò thịt, bò sinh sản/2.870 con; 1.086 trại chăn nuôi lợn/512.601 con; 2.700 trại chăn nuôi gia cầm/7.993.679 con. So với cùng kỳ năm 2016, trại bò sữa tăng 9 trại; bò thịt tăng 4 trại. Trại lợn tăng 36 trại; gia cầm tăng 89 trại.

Điều kiện và yêu cầu khi chăn nuôi gà thả vườn an toàn sinh học

Để đảm bảo cho quá trình sản xuất được an toàn, liên tục, phát triển bền vững và có hiệu quả. Các trang trại cần chuẩn bị tốt các điều kiện chăn nuôi và yêu cầu khi chăn nuôi gà thả vườn an toàn sinh học như sau: