Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thẩm định, kiểm tra vốn vay Quỹ Khuyến nông tại huyện Sóc Sơn

Vừa qua, lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông Hà Nộ cùng Trạm Khuyến nông Sóc Sơn đã thẩm định, kiểm tra định kỳ các hộ đến hạn trả vốn vay Quỹ Khuyến nông.

Quỹ khuyến nông - Người bạn đồng hành cùng nông dân Quốc Oai

Huyện Quốc Oai sau khi thực hiện chính sách dồn điền đổi thửa đã quy hoạch thành các vùng chuyên canh tập trung phát triển theo hướng hàng hóa bền vững. Tuy nhiên, hiện nay tại các vùng sản xuất tập trung đa phần chủ trang trại đều “khát vốn” để mở rộng quy mô sản xuất theo hướng thâm canh tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.