Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội chợ Nông nghiệp – Thương mại vùng trung du miền núi phía Bắc

Hội chợ Nông nghiệp – Thương mại vùng trung du miền núi phía Bắc năm 2018 do Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia (Bộ Nông nghiệp & PTNT) phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên tổ chức tại Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.