Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Diễn đàn kết nối sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn năm 2018

Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân Thành phố với Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội về việc “Hỗ trợ nông dân phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”, Hội Nông dân Thành phố và Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội vừa tổ chức diễn đàn “Kết nối sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn năm 2018”.

Hội chợ Nông nghiệp – Thương mại vùng trung du miền núi phía Bắc

Hội chợ Nông nghiệp – Thương mại vùng trung du miền núi phía Bắc năm 2018 do Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia (Bộ Nông nghiệp & PTNT) phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên tổ chức tại Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.