Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Một số giống bơ chất lượng cao phù hợp trồng ở các tỉnh miền Bắc

Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên đã chọn tạo thành công một sổ giống bơ chất lượng cao có thể phù hợp trồng ở các tỉnh miền Bắc.

Chăm bón khoai tây bằng phân bón đa yếu tố NPK Văn Điển

Khoai tây thuộc nhóm cây trồng ưa lạnh có thời gian sinh trưởng ngắn 85 - 90 ngày, thích hợp trồng vụ đông ở các tỉnh đồng bằng và miền núi phía Bắc. Cây khoai tây ưa trồng trên chân đất thịt nhẹ pha cát chủ động tưới tiêu nước, đặc biệt thích hợp trên đất trồng hai vụ lúa có độ mùn >2%, pH từ 5,5 - 6,5 và tầng canh tác dày.

Quản lý chặt chẽ, giảm thiểu sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật, phân bón vô cơ cho cây trồng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Hà Nội có 157.050 ha đất sản xuất nông nghiệp. Diện tích gieo trồng cây hàng năm cao nhất vùng với gần 300 nghìn ha và gần 20 nghìn ha cây ăn quả, cây chè. Năng suất, sản lượng, giá trị cây trồng chính tương đương và cao hơn các tỉnh trong vùng. Năm 2016 diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 281.953 ha (lúa 197.149 ha, năng suất 56,28 tạ/ha, sản lượng 1109582 tấn; rau 32.290 ha, năng suất 207,5 tạ/ha, sản lượng 670.089 tấn,…); cây ăn quả 16.748,2 ha (chuối diện tích 3.267 ha, năng suất 266,2 tạ/ha, sản lượng 77.050 tấn; bưởi diện tích 3.806 ha, năng suất 149,9 tạ/ha, sản lượng 42.823 tấn,…); chè diện tích 3.355 ha, năng suất 77,7 tạ/ha, sản lượng 24.884 tấn,…

Bệnh hại chủ yếu và biện pháp phòng trừ cho khoai tây vụ đông

Một số bệnh khoai tây vụ đông hay mắc phải là bệnh mốc sương, bệnh héo xanh vi khuẩn, bệnh ghẻ củ, bệnh khảm do virus...

Các biện pháp kỹ thuật cần chú ý trong sản xuất cây trồng vụ đông

Vụ đông là vụ sản xuất đặc biệt quan trọng, do vậy cần xác định rõ đối tượng, cơ cấu giống cần tập trung mở rộng diện tích cũng như có các biện pháp kỹ thuật phù hợp.