Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đẩy mạnh hoạt động xây dựng và phát triển chuỗi nông sản Hà Nội

Xây dựng chuỗi sản xuất - chế biến - tiêu thụ sản phẩm đang là xu thế phát triển tất yếu của nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa hiệu quả và bền vững. Tuy nhiên, thế nào là chuỗi và liên kết chuỗi trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, khái niệm này vẫn còn khá mới mẻ đối với rất nhiều hộ, cơ sở sản xuất, chủ trang trại. Trong những năm qua, Sở NN&PTNT Hà Nội đã giao cho các đơn vị chuyên môn trực thuộc tích cực triển khai các hoạt động xây dựng và phát triển chuỗi, trong đó có công tác đào tạo, tập huấn cho các tác nhân tham gia chuỗi.

Kiểm tra, rà soát công tác chọn điểm, chọn hộ tham gia mô hình chăn nuôi bò sinh sản tại huyện Sóc Sơn

Với mục tiêu chủ động nguồn giống, đáp ứng nhu cầu tại địa phương, tạo sự đa dạng sản phẩm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Sử dụng lao động nông nhàn ở địa phương gắn với việc chăn nuôi tận dụng sản phẩm phụ nông nghiệp, hạn chế sử dụng thức ăn công nghiệp nhằm giảm giá thành sản xuất, tăng sản lượng thịt bò cung cấp cho thị trường Thủ đô.