Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khuyến nông Hà Nội triển khai mô hình ứng dụng công nghệ mới “Sông trong ao”

Mô hình “Nuôi cá chép ứng dụng công nghệ sông trong ao” là một trong những dạng mô hình chăn nuôi thủy sản được Trung tâm Khuyến nông Hà Nội triển khai năm 2018. Đây là công nghệ mới đang được ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản với nhiều ưu điểm vượt trội. Vì vậy, công tác chọn điểm, chọn hộ, hướng dẫn kỹ thuật, chuẩn bị ao nuôi cũng như công tác giao giống cá được Trung tâm Khuyến nông đặc biệt chú trọng.

Tập huấn nuôi cá chép ứng dụng công nghệ sông trong ao tại huyện Quốc Oai

Trạm Khuyến nông huyện Quốc Oai vừa phối hợp với Hội nông dân xã Sài Sơn tổ chức lớp tập huấn nuôi cá chép ứng dụng công nghệ sông trong ao cho 20 hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã Sài Sơn.

Trung tâm khuyến nông Hà Nội cấp cá giống mô hình thủy sản tại huyện Quốc Oai

Trung tâm khuyến nông Hà Nội vừa tổ chức bàn giao cá giống cho các hộ tham gia mô hình Nuôi cá chép ứng dụng công nghệ sông trong ao tại huyện Quốc Oai.