Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cấp vật tư mô hình nuôi thủy sản ứng dụng công nghệ sông trong ao

Nhằm nâng cao nhận thức cho người nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nuôi trồng thủy sản, từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa theo hướng công nghiệp tập trung, tạo ra sản phẩm thủy sản sạch đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cung cấp cho thị trường, nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hạn chế dịch bệnh trong quá trình nuôi.

Trung tâm Khuyến nông Hà Nội cấp giống mô hình Nuôi thủy sản theo hướng VietGAP

Với mục đích chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật nuôi thủy sản theo hướng VietGAP; Nâng cao ý thức quản lý môi trường nước trong nuôi thủy sản, phát triển ngành nuôi thủy sản một cách bền vững; nâng cao năng suất nuôi, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nuôi; tạo ra sản phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm, có thể truy nguyên nguồn gốc sản phẩm.

Trung tâm Khuyến nông Hà Nội: Mô hình nuôi cá chép ứng dụng công nghệ sông trong ao

Hà Nội là địa phương có tiềm năng phát triển nuôi trồng thủy sản lớn với tổng diện tích mặt nước có khả năng nuôi trồng thủy sản trên 30.800ha. Thực hiện tái cơ cấu trong lĩnh vực thủy sản giai đoạn 2013 – 2017, Thành phố đã tích cực chuyển đổi diện tích ruộng trũng sang nuôi trồng thủy sản tập trung kết hợp với trồng cây ăn quả, du lịch sinh thái.

Phòng bệnh cho cá nuôi trong giai đoạn chuyển mùa

Trong suốt quá trình nuôi nên phòng bệnh cho cá là tốt nhất. Vì khi cá bị bệnh việc điều trị rất khó khăn, tốn kém, hiệu quả không cao.

Khuyến nông Hà Nội triển khai mô hình ứng dụng công nghệ mới “Sông trong ao”

Mô hình “Nuôi cá chép ứng dụng công nghệ sông trong ao” là một trong những dạng mô hình chăn nuôi thủy sản được Trung tâm Khuyến nông Hà Nội triển khai năm 2018. Đây là công nghệ mới đang được ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản với nhiều ưu điểm vượt trội. Vì vậy, công tác chọn điểm, chọn hộ, hướng dẫn kỹ thuật, chuẩn bị ao nuôi cũng như công tác giao giống cá được Trung tâm Khuyến nông đặc biệt chú trọng.

Tập huấn nuôi cá chép ứng dụng công nghệ sông trong ao tại huyện Quốc Oai

Trạm Khuyến nông huyện Quốc Oai vừa phối hợp với Hội nông dân xã Sài Sơn tổ chức lớp tập huấn nuôi cá chép ứng dụng công nghệ sông trong ao cho 20 hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã Sài Sơn.

Trung tâm khuyến nông Hà Nội cấp cá giống mô hình thủy sản tại huyện Quốc Oai

Trung tâm khuyến nông Hà Nội vừa tổ chức bàn giao cá giống cho các hộ tham gia mô hình Nuôi cá chép ứng dụng công nghệ sông trong ao tại huyện Quốc Oai.