Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bảo đảm an ATTP nông sản phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và lễ hội Xuân năm 2020

Sở Nông nghiệp & Hà Nội ban hành Kế hoạch số 81/KH-SNN, triển khai bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) nông sản phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và lễ hội Xuân năm 2020.

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến luật tố cáo và luật phòng, chống tham những năm 2018

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 cho Trưởng các phòng chức năng, thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở; thường trực Công đoàn ngành, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Ngành và các công chức, viên chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Sở.

Tập trung chỉ đạo triển khai sản xuất vụ Đông 2019

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà nội vừa ban hành công văn số 3190/SNN-TTBVTV đề nghị các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo triển khai sản xuất vụ Đông năm 2019.

Tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng

Trong những năm qua, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đã luôn quyết tâm, nỗ lực cao, nhằm phấn đấu thực hiện mục tiêu “Ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí; tạo bước chuyển rõ rệt để góp phần giữ vững ổn định, chính trị, phát triển kinh tế xã hội; củng cố lòng tin của nhân dân; xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ, công chức kỷ cương, liêm chính”.

Triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp “Năm dân vận chính quyền năm 2019” trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Trong những năm qua, lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội luôn quan tâm và thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xem đây là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng.

Ngành Nông nghiệp Hà Nội: Đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2019

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND, triển khai việc bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) Tết Trung thu ngành Nông nghiệp năm 2019.

Hà Nội: Chủ động ứng phó với tình huống bất lợi do mưa lũ, úng lụt

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2595/SNN-QLXD, đề nghị các quận, huyện, thị xã, các ban quản lý dự án thành phố chủ động ứng phó, phòng chống mưa lũ, úng lụt đảm bảo an toàn công trình, giảm nhẹ thiên tai.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đề diều, thủy lợi

Hiện nay tình hình vi phạm pháp luật về đê điều, phòng chống thiên tai, thủy lợi trên địa bàn thành phố diễn ra hết sức phức tạp, còn tồn đọng nhiều vụ vi phạm chưa được xử lý, đồng thời phát sinh nhiều vụ vi phạm mới với tính chất và mức độ nghiêm trọng.

Huyện Thanh Oai: Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình 02 “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân”

Sau 10 năm thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy Hà Nội, huyện Thanh Oai đã tổ chức phát triển sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi sau khi thực hiện dồn điền đổi thửa đã tích cực triển khai thực hiện phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, hiệu quả, bền vững. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi thực hiện theo quy hoạch và đã hình thành nhiều vùng chuyển đổi mang lại hiệu quả kinh tế cao.