Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảm bảo ATTP tại các chợ đầu mối

Thực hiện Kế hoạch về kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tại các chợ đầu mối và chợ có tính chất chợ đầu mối trên địa bàn Thành phố, Vừa qua, đoàn kiểm tra do Sở Nông nghiệp &PTNT Hà Nội thành lập đã tổ chức đợt kiểm tra tại các chợ đầu mối và làm việc với các quận, huyện về công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn Thành phố.

Đại hội chi bộ thanh tra Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2022

Thực hiện Kế hoạch số 58-KH/ĐU ngày 06/9/2019 của Đảng ủy Cơ quan Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội về việc tổ chức Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, tiến tới Đại hội Đảng bộ cơ quan Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 12/02/2020, Chi bộ Thanh tra Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đã tiến hành tổ chức Đại hội điểm (Nhiệm kỳ 2020-2022).

Đẩy mạnh công tác tổ chức thực hiện chương trình số 07-CTR/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội về "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020""

Thực hiện kết luận số 45-KL/TU ngày 16/9/2019 của Thành ủy về kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy. Ngày 30/12/2019, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đã ban hành văn bản số 4340/SNN-TTr yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Bảo đảm an ATTP nông sản phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và lễ hội Xuân năm 2020

Sở Nông nghiệp & Hà Nội ban hành Kế hoạch số 81/KH-SNN, triển khai bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) nông sản phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và lễ hội Xuân năm 2020.

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến luật tố cáo và luật phòng, chống tham những năm 2018

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 cho Trưởng các phòng chức năng, thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở; thường trực Công đoàn ngành, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Ngành và các công chức, viên chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Sở.

Tập trung chỉ đạo triển khai sản xuất vụ Đông 2019

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà nội vừa ban hành công văn số 3190/SNN-TTBVTV đề nghị các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo triển khai sản xuất vụ Đông năm 2019.

Tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng

Trong những năm qua, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đã luôn quyết tâm, nỗ lực cao, nhằm phấn đấu thực hiện mục tiêu “Ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí; tạo bước chuyển rõ rệt để góp phần giữ vững ổn định, chính trị, phát triển kinh tế xã hội; củng cố lòng tin của nhân dân; xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ, công chức kỷ cương, liêm chính”.

Triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp “Năm dân vận chính quyền năm 2019” trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Trong những năm qua, lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội luôn quan tâm và thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xem đây là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng.

Ngành Nông nghiệp Hà Nội: Đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2019

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND, triển khai việc bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) Tết Trung thu ngành Nông nghiệp năm 2019.

Hà Nội: Chủ động ứng phó với tình huống bất lợi do mưa lũ, úng lụt

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2595/SNN-QLXD, đề nghị các quận, huyện, thị xã, các ban quản lý dự án thành phố chủ động ứng phó, phòng chống mưa lũ, úng lụt đảm bảo an toàn công trình, giảm nhẹ thiên tai.