Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm năm 2017 tại Hà Nội

Năm qua mặc dù có nhiều khó khăn do diễn biến thời tiết khí hậu bất thường, giá cả thị trường quá nhiều biến động, nhất là thời điểm Quý I/2017 giá thịt lợn giảm sâu chưa từng có trong lịch sử. Bên cạnh đó, phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ trên địa bàn thành phố còn chiếm tỷ lệ cao trên 60 %, song với sự cố gắng nỗ lực của các cấp các ngành, chăn nuôi của Thành phố vẫn tiếp tục phát triển tăng cả về số lượng và chất lượng. Số lượng đàn gia súc hiện có: Đàn trâu có 25.351 con, tăng 5,8% so với cùng kỳ; đàn bò 129.539 con, giảm 4,5% (trong đó, bò sữa 15.675 con, tăng 1,9%); đàn lợn 1.869 nghìn con, tăng 3,3%; đàn gia cầm 30.014 nghìn con, tăng 3,9% (trong đó, đàn gà 20.465 nghìn con, tăng 5%) so với năm 2016.

Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra năm 2017 của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội

Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, Bộ Nông nghiệp & PTNT, Thanh tra thành phố Hà Nội, Thanh tra Bộ Nông nghiệp & PTNT, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đã chỉ đạo Thanh tra Sở và lực lượng thanh tra chuyên ngành tại các Chi cục khắc phục mọi khó khăn, tích cực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao và đạt được những kết quả đáng kể đặc biệt là trên lĩnh vực thanh tra, kiểm tra.