Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ hộ dân nông thôn được cấp nước sạch đến năm 2025 đạt 100%

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 155/KH-UBND về khắc phục các tồn tại, hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm năm 2021 liên quan đến “Chỉ tiêu tỷ lệ hộ dân nông thôn được cấp nước sạch không đạt kế hoạch, còn 166 xã chưa được lắp đặt mạng cung cấp nước sạch”.

Gắn chuỗi liên kết với sản phẩm chủ lực

Ngành Nông nghiệp Hà Nội đã đẩy mạnh việc xây dựng các mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản và thu được những kết quả nhất định. Đây cũng là giải pháp quan trọng hướng tới một nền nông nghiệp hàng hóa, giúp nông dân nâng cao giá trị sản phẩm một cách bền vững. Để mở rộng và phát huy hiệu quả các mô hình liên kết, Hà Nội sẽ tập trung phát triển chuỗi gắn với sản phẩm chủ lực.

Huyện Đan Phượng: Đưa xã Hạ Mỗ về đích nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023

Đây là một trong những nội dung chỉ đạo được Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải nhấn mạnh tại lễ công bố và đón nhận danh hiệu “Xã Hạ Mỗ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao”.

Phát triển kinh tế tuần hoàn góp phần thúc đẩy tăng trưởng xanh

Phát triển kinh tế tuần hoàn (KTTH) nhằm tạo động lực cho đổi mới sáng tạo và cải thiện năng suất lao động, góp phần thúc đẩy tăng trưởng xanh gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.

Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở Liên Hà

Liên Hà (huyện Đan Phượng) vừa đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021. Đây là một trong những xã đầu tiên của huyện Đan Phượng và thành phố Hà Nội đạt danh hiệu này. Ngay sau khi đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (năm 2019), trên cơ sở tiềm năng, lợi thế, Liên Hà đã đăng ký xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên 5 lĩnh vực (an ninh trật tự, văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế, tổ chức sản xuất).

Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân

Thời điểm này, các địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội đang triển khai thu hoạch lúa xuân 2022, dự kiến cơ bản xong trước ngày 12-6, (chậm hơn dự kiến 7-10 ngày). Việc đẩy nhanh thu hoạch lúa xuân có ý nghĩa quyết định tới tiến độ sản xuất vụ tiếp theo, do vậy, ngành Nông nghiệp Thủ đô yêu cầu các địa phương tổng lực vào cuộc.

Xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì: Hoàn thiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Từ nền tảng được công nhận danh hiệu "Xã đạt chuẩn nông thôn mới" vào năm 2021, bước sang năm 2022, xã Vạn Thắng tập trung mọi nguồn lực và phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, quyết tâm nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, tiến tới mục tiêu đến năm nay xã sẽ được công nhận danh hiệu "Xã nông thôn mới nâng cao".

Thu hút doanh nghiệp xây dựng trang trại ứng dụng công nghệ cao

Ứng dụng công nghệ cao vào chăn nuôi không chỉ tạo ra nguồn thực phẩm sạch, an toàn mà còn hạn chế dịch bệnh phát sinh trên đàn gia súc, gia cầm.

Phát triển các vùng hoa xuất khẩu

Lập mã số vùng trồng, chú trọng quy hoạch, xây dựng thương hiệu cho các vùng sản xuất hoa trọng điểm, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân liên kết sản xuất - tiêu thụ… là những giải pháp trọng tâm của Hà Nội nhằm định hình, nâng giá trị cho các vùng trồng hoa xuất khẩu.

Xã Tiên Phong, huyện Ba Vì: Từng bước xây dựng miền quê đáng sống

Hướng đến phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, huy động tiềm lực trong Nhân dân, huyện Ba Vì đã tổ chức cuộc thi "Xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”. Hưởng ứng cuộc thi này, xã Tiên Phong đã phát động toàn dân trên địa bàn xã nâng cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm tham gia bảo vệ môi trường, trật tự an toàn giao thông đô thị, nông thôn; xây dựng cảnh quan, trang trí đường làng, ngõ xóm; đảm bảo thông thoáng - xanh - sạch - đẹp, góp phần xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.