Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi đoàn Chi cục Thú y Hà Nội: “Gắn hoạt động đoàn với công tác chuyên môn”

Trong không khí sôi nổi kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ngày 24/3/2018, Đoàn thanh niên Chi cục Thú y Hà Nội đã tổ chức chương trình Giao lưu - Tọa đàm với chủ đề " Thế hệ trẻ ngành Thú y hội nhập và phát triển". Chương trình đã thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn viên và tạo được hiệu ứng tốt đẹp.

Triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Với mục đích: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa; tầm quan trọng của công tác bồi thường đối với cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Sở.

Tuyên truyền, vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2018

Ngày 05/3/2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 173/KH-MTTQ-BTT về Tuyên truyền, vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2018.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 05/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính với mục đích, yêu cầu và các nội dung cụ thể như sau:

Kế hoạch Công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018 của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội

Ngày 05/3/2018, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội ban hành kế hoạch số 22/KH-SNN về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018 với mục đích, yêu cầu và các nội dung cụ thể như sau:

Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội

Với mục đích tạo ra sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Sở; góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo, góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo với các nội dung cụ thể.

Tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng

Với mục đích tăng cường quản lý nhà nước trong sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên thị trường Thành phố, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong nước phát triển, chống ô nhiễm môi trường, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp chân chính, nông dân và sức khỏe cộng đồng;

Chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội

Với mục đích: Tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng (PCTN) theo Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào hệ thống chính quyền Thành phố và thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016-2020 của Thành phố;

Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2018 của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội

Kế hoạch ban hành nhằm mục đích tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng"; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ "về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng"; Chương trình 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về "nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020"; Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng và thủ trưởng đơn vị trong công tác phòng chống tham nhũng; tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức trong phòng, chống tham nhũng, quan tâm thực hiện mục tiêu ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, có năng lực và trình độ chuyên môn; xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi tham nhũng, lãng phí trong toàn ngành.

Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý đối với các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn thành phố

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội có nhiều loại hình kinh doanh trái cây: Trong các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng trên đường phố, các chợ đầu mối, chợ dân sinh, số lượng các điểm bán hàng nhiều, chủng loại trái cây đa dạng, phong phú từ các vùng miền, quốc gia khác nhau bước đầu đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân ... Tuy nhiên, tình trạng sử dụng hóa chất quá liều lượng, hóa chất cấm, chất kích thích tăng trưởng, thuốc bảo vệ thực vật không thuộc danh mục được phép sử dụng nhằm rút ngắn thời gian sản xuất, kéo dài thời gian sử dụng, tạo ra sản phẩm bắt mắt, tươi lâu, có nguy cơ gây hại cho sức khỏe người sử dụng ngày càng phổ biến. Mặt khác, thói quen dễ dãi trong mua bán của một bộ phận nhân dân làm mất mỹ quan đô thị và an toàn giao thông, gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý và kiểm soát chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm.