Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội thảo "Khuyến nông cộng đồng trong phát triển vùng nguyên liệu cây ăn quả và chuỗi giá trị cây trồng an toàn miền núi phía Bắc"

Vừa qua, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (Bộ Nông nghiệp & PTNT) phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Sơn La tổ chức hội thảo “Khuyến nông cộng đồng trong phát triển vùng nguyên liệu cây ăn quả và chuỗi giá trị cây trồng an toàn miền núi phía bắc”.

Kết quả công tác phối hợp thông tin tuyên truyền năm 2018

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp thông tin tuyên truyền năm 2018. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT, Trưởng các phòng chuyên môn, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, các cơ quan thông tấn báo chí của TW và Hà Nội.

Triển khai thực hiện bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017

Ngày 13/4/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND về triển khai thực hiện Quyết định số 63/QĐ-TTTP ngày 26/2/2018 của Thanh tra Chính phủ về việc phê duyệt "Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh năm 2017".