Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tỉnh Ninh Bình: Gương điển hình nông dân làm kinh tế giỏi

Trong những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi được phát động và có sức lan tỏa rộng khắp trên toàn tỉnh. Qua đó, đã xuất hiện nhiều điển hình nông dân làm kinh tế giỏi, vươn lên thoát nghèo, tiêu biểu như gia đình ông Hoàng Thái Lai, xã Văn Phương, huyện Nho Quan với mô hình trang trại tổng hợp, đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.