Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cao Bằng: Vịt siêu nạc mang lại hiệu quả kinh tế cao

Vịt Grimaud là giống vịt siêu nạc lớn nhanh, thịt dày, thích nghi với điều kiện nuôi trên cạn, chi phí đầu tư thấp, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay, nhiều hộ dân tại xã Hoàng Tung, huyện Hòa An (Cao Bằng) cùng liên kết, thành lập hợp tác xã (HTX) để chăn nuôi giống vịt Grimaud siêu nạc, mang lại thu nhập ổn định và đảm bảo môi trường bền vững.