Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Diễn đàn “nhịp cầu nhà nông” tại huyện Sóc Sơn

Trung tâm Khuyến nông Hà Nội vừa tổ chức diễn đàn “Nhịp cầu nhà nông” tại huyện Sóc Sơn. Diễn đàn nhằm trao đổi thông tin, kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp và tạo sự liên kết giữa bà con nông dân với các chuyên gia đầu ngành.

Hội thảo Tăng cường kỹ năng nhận diện sản phẩm nông nghiệp an toàn

Trung tâm Khuyến nông Hà Nội phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố vừa tổ chức Hội thảo "Tăng cường kỹ năng nhận diện sản phẩm an toàn và chuỗi giá trị cho người sản xuất, doanh nghiệp và người tiêu dùng năm 2018".