Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hiệu quả mô hình giống lúa Bắc Hương 9 tại huyện Thanh Oai

Thanh Oai  là một huyện thuần nông nằm ở phía nam thành phố Hà Nội có diện tích đất nông nghiệp trên 7.000 ha, trong đó diện tích cấy lúa chiếm khoảng 80%. Vụ xuân 2018, được sự hỗ trợ, chỉ đạo của Trung tâm Khuyến nông Hà Nội, Trạm Khuyến nông Thanh Oai triển khai mô hình "Xây dựng cánh đồng lúa cấy 1 giống gắn với tiêu thụ sản phẩm" tại HTX Nông nghiệp Liên Châu (giống lúa Bắc Hương 9, diện tích 20 ha). Giống lúa đối chứng là Bắc thơm số 7.

Hội nghị tham quan, tổng kết mô hình máy cấy lúa năm 2018

Trung tâm Khuyến nông Hà Nội, Trạm Khuyến nông huyện Ứng Hòa vừa tổ chức hội nghị tham quan, tổng kết mô hình máy cấy lúa năm 2018 tại xã Minh Đức, huyện Ứng Hòa.

Ghi nhận mô hình trình diễn lúa vụ Xuân tại huyện Quốc Oai

Được sự quan tâm chỉ đạo của Trung tâm Khuyến nông Hà Nội, vụ Xuân vừa qua Trạm khuyến nông huyện Quốc Oai đã triển khai 2 mô hình trình diễn lúa đó là: mô hình trình diễn giống lúa Nếp Cô tiên gắn với tiêu thụ sản phẩm tại Hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) Cấn Thượng, xã Cấn Hữu và mô hình trình diễn giống lúa mới năng suất, chất lượng LTH31. Mô hình trình diễn đã cho kết quả tốt, bà con nông dân rất phấn khởi.

Đánh giá mô hình trình diễn giống lúa mới năng suất chất lượng vụ Xuân năm 2018 tại huyện Thạch Thất

Thạch Thất có diện tích gieo cấy lúa hàng năm là 9.429 ha (mỗi vụ trên 4.700 ha). Trong những năm gần đây, huyện tập trung đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, nhằm tăng hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích, nâng cao đời sống cho người nông dân.

Hiệu quả các mô hình khuyến nông trình diễn lúa vụ Xuân năm 2018

Nhằm giúp cho các huyện, thị xã trên địa bàn thành phố có thể lựa chọn các giống lúa cho năng suất cao, chất lượng tốt để bổ sung vào cơ cấu giống lúa của mỗi địa phương, vụ Xuân năm 2018, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã triển khai xây dựng mô hình trình diễn các giống lúa mới năng suất, chất lượng với quy mô 97,43 ha, thực hiện tại 10 điểm ở địa bàn 10 huyện và mô hình cánh đồng cấy một giống gắn với tiêu thụ sản phẩm, quy mô 95,4 ha, được triển khai tại 5 điểm ở 5 huyện trên địa bàn thành phố. Các giống lúa được đưa vào mô hình trình diễn là các giống lúa có khả năng chống chịu tốt với sâu bệnh, tính thích ứng rộng, cho năng suất cao, chất lượng tốt.

Hội nghị đánh giá kết quả sản xuất vụ xuân 2018

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội phối hợp với UBND huyện Thanh Oai vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả sản xuất vụ Xuân, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa 2018.

Hội thảo đầu bờ giống lúa mới năng suất chất lượng vụ xuân 2018 tại huyện Thanh Oai

Trạm Khuyến nông huyện Thanh Oai vừa phối hợp với Công ty cổ phần Giống cây trồng Thái Bình tổ chức hội thảo đầu bờ giống lúa mới năng suất chất lượng vụ xuân 2018 tại xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai. Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông Hà Nội, đại diện lãnh đạo huyện Thanh Oai cùng xã viên, nông dân xã Dân Hòa và xã Liên Châu.

Phúc Thọ: Tổ chức nghiệm thu mô hình Trình diễn giống ngô lai mới, ngô biến đổi gen vụ xuân năm 2018

Ngày 25/05/2018, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội, Trạm Khuyến nông Phúc Thọ tổ chức hội nghị nghiệm thu mô hình Trình diễn giống ngô lai mới, ngô biến đổi gen vụ xuân năm 2018.

Ghi nhận kết quả một số mô hình khuyến nông năm 2017

Trong những năm qua, các dạng mô hình do Trung tâm Khuyến nông Hà Nội triển khai đã góp phần không nhỏ nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập của người nông dân tại các huyện, thị xã ngoại thành. Nhiều mô hình khuyến nông được đánh giá cao, có sức lan tỏa lớn, thu hút đông đảo bà con nông dân tham gia.