Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hiệu quả mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm

Năm 2018, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã triển khai mô hình “Xây dựng cánh đồng cấy một giống, gắn với tiêu thụ sản phẩm” tại thôn Trạch Xá, xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa với quy mô 20 ha/vụ (40 ha/năm). 94 hộ xã viên tham gia mô hình đã được hỗ trợ 100% giống (tương đương 1,8 kg giống/sào), 30% vật tư phân bón, thuốc BVTV, chế phẩm sinh học xủ lý rơm rạ trên đồng ruộng sau thu hoạch và được hướng dẫn kỹ thuật trước khi thực hiện mô hình.

Nghiệm thu mô hình trình diễn giống lúa mới năng suất, chất lượng Lam Sơn 116 vụ mùa năm 2018

Vừa qua, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội tổ chức nghiệm thu mô hình Trình diễn giống lúa mới năng suất chất lượng vụ mùa năm 2018 triển khai trên địa bàn huyện Thường Tín

Trung tâm Khuyến nông Hà Nội cấp giống mô hình sản xuất hoa hồng trồng chậu

Với mục tiêu góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng và đa dạng hóa sản phẩm hoa, cây cảnh, đáp ứng nhu cầu chơi hoa của người Hà Nội, nâng cao thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống cho người sản xuất hoa.

Một số lỗi trong việc sử dụng thuốc BVTV của nông dân

Thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cây trồng trước sự tàn phá của các đối tượng sâu bệnh, dịch hại

Kết quả bước đầu của mô hình trình diễn giống lúa mới năng suất, chất lượng vụ mùa 2018 tại Tri Thủy, Phú Xuyên, Hà Nội

Trong những năm qua, Trạm Khuyến nông Phú Xuyên đã không ngừng ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới đến người dân thông qua việc xây dựng các mô hình, góp phần vào việc thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế của ngành Nông nghiệp địa phương.

Hiệu quả mô hình giống lúa Bắc Hương 9 tại huyện Thanh Oai

Thanh Oai  là một huyện thuần nông nằm ở phía nam thành phố Hà Nội có diện tích đất nông nghiệp trên 7.000 ha, trong đó diện tích cấy lúa chiếm khoảng 80%. Vụ xuân 2018, được sự hỗ trợ, chỉ đạo của Trung tâm Khuyến nông Hà Nội, Trạm Khuyến nông Thanh Oai triển khai mô hình "Xây dựng cánh đồng lúa cấy 1 giống gắn với tiêu thụ sản phẩm" tại HTX Nông nghiệp Liên Châu (giống lúa Bắc Hương 9, diện tích 20 ha). Giống lúa đối chứng là Bắc thơm số 7.

Hội nghị tham quan, tổng kết mô hình máy cấy lúa năm 2018

Trung tâm Khuyến nông Hà Nội, Trạm Khuyến nông huyện Ứng Hòa vừa tổ chức hội nghị tham quan, tổng kết mô hình máy cấy lúa năm 2018 tại xã Minh Đức, huyện Ứng Hòa.

Ghi nhận mô hình trình diễn lúa vụ Xuân tại huyện Quốc Oai

Được sự quan tâm chỉ đạo của Trung tâm Khuyến nông Hà Nội, vụ Xuân vừa qua Trạm khuyến nông huyện Quốc Oai đã triển khai 2 mô hình trình diễn lúa đó là: mô hình trình diễn giống lúa Nếp Cô tiên gắn với tiêu thụ sản phẩm tại Hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) Cấn Thượng, xã Cấn Hữu và mô hình trình diễn giống lúa mới năng suất, chất lượng LTH31. Mô hình trình diễn đã cho kết quả tốt, bà con nông dân rất phấn khởi.

Đánh giá mô hình trình diễn giống lúa mới năng suất chất lượng vụ Xuân năm 2018 tại huyện Thạch Thất

Thạch Thất có diện tích gieo cấy lúa hàng năm là 9.429 ha (mỗi vụ trên 4.700 ha). Trong những năm gần đây, huyện tập trung đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, nhằm tăng hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích, nâng cao đời sống cho người nông dân.

Hiệu quả các mô hình khuyến nông trình diễn lúa vụ Xuân năm 2018

Nhằm giúp cho các huyện, thị xã trên địa bàn thành phố có thể lựa chọn các giống lúa cho năng suất cao, chất lượng tốt để bổ sung vào cơ cấu giống lúa của mỗi địa phương, vụ Xuân năm 2018, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã triển khai xây dựng mô hình trình diễn các giống lúa mới năng suất, chất lượng với quy mô 97,43 ha, thực hiện tại 10 điểm ở địa bàn 10 huyện và mô hình cánh đồng cấy một giống gắn với tiêu thụ sản phẩm, quy mô 95,4 ha, được triển khai tại 5 điểm ở 5 huyện trên địa bàn thành phố. Các giống lúa được đưa vào mô hình trình diễn là các giống lúa có khả năng chống chịu tốt với sâu bệnh, tính thích ứng rộng, cho năng suất cao, chất lượng tốt.