Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ghi nhận kết quả một số mô hình khuyến nông năm 2017

Trong những năm qua, các dạng mô hình do Trung tâm Khuyến nông Hà Nội triển khai đã góp phần không nhỏ nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập của người nông dân tại các huyện, thị xã ngoại thành. Nhiều mô hình khuyến nông được đánh giá cao, có sức lan tỏa lớn, thu hút đông đảo bà con nông dân tham gia.