Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảm bảo ATTP tại các chợ đầu mối

Thực hiện Kế hoạch về kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tại các chợ đầu mối và chợ có tính chất chợ đầu mối trên địa bàn Thành phố, Vừa qua, đoàn kiểm tra do Sở Nông nghiệp &PTNT Hà Nội thành lập đã tổ chức đợt kiểm tra tại...

Kiểm tra tiến độ Chương trình 02-CT/TU tại huyện Thạch Thất

Vừa qua, Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 02- CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai...

Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Canh Tý năm 2020.

Thực hiện Kế hoạch tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Canh Tý năm 2020 của UBND thành phố. Từ ngày 30/1 - 5/02/2020, các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố đã tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”...

Kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ đầu mối

Thực hiện Kế hoạch về kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tại các chợ đầu mối và chợ có tính chất chợ đầu mối trên địa bàn Thành phố, vừa qua, đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp &PTNT Hà Nội do ông Tạ Văn Tường, Phó giám đốc Sở...

Danh mục các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh do Bộ trưởng...

Ngày 29/11/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 85/2019/TT-BTC hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Có 21 khoản phí và 07 khoản lệ phí thuộc thẩm...