Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn nâng cao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất bưởi

Với mục đích tuyên truyền, giúp bà con nông dân tiếp cận sự tiến bộ của khoa học vào sản xuất, vừa qua, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã tổ chức lớp tập huấn “Bồi dưỡng kỹ thuật chăm sóc cây bưởi thời kỳ ra quả, đậu quả” cho hơn 50 học viên là...

Cụm thi đua số 3, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội triển khai công tác thi đua, khen thưởng...

Cụm thi đua số 3 thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2022. Đồng chí Tạ Văn Tường - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT, phụ trách Cụm thi đua số 3 đã dự và chỉ đạo Hội nghị.