Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cụm công trình đầu mối phân lũ sông Đáy sẵn sàng vận hành chuyển lũ năm 2021

Cụm công trình đầu mối phân lũ sông Đáy có vai trò rất quan trọng trong công tác phòng chống lũ của thủ đô. Để đảm bảo cho cụm công trình vận hành tốt khi gặp tình huống cần phân lũ trong mùa mưa bão, hàng năm Ban quản...

Huyện Gia Lâm hướng tới phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững

Với vị trí quan trọng ở cửa ngõ phía đông Thủ đô, những năm qua, huyện Gia Lâm đã phát huy những giá trị, tiềm năng phục vụ xây dựng nông thôn mới, vừa bảo tồn, phát huy các làng nghề truyền thống, vừa tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng,...

Nâng cao năng lực phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội

Với hệ thống thiết bị phân tích hiện đại, phòng kiểm nghiệm vi sinh đạt chuẩn, Trung tâm Phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội đang khẳng định được năng lực trong hoạt động kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng sản phẩm...

Bảo đảm sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn

Nhằm tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản an toàn, ngành Nông nghiệp Hà Nội đã và đang phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kết nối để các sản phẩm an toàn thực phẩm được sản xuất và phân phối nhiều...

Thị xã Sơn Tây phát huy lợi thế phát triển nông nghiệp

Năm 2020, thị xã Sơn Tây được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019; diện mạo thị xã ngày càng khang trang, sạch đẹp; đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao....