Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cách chăm sóc bưởi Diễn sau thu hoạch

Hiện nay các nhà vườn trồng bưởi Diễn đã thu hoạch xong. Để tạo điều kiện cho cây ra hoa, tạo nhiều quả, công tác bón phân, tỉa cành đóng vai trò quan trọng. Để bưởi Diễn ra nhiều quả, bà con cần thực hiện các bước sau:

Một số thành tựu, thách thức và giải pháp khoa học công nghệ...

Việt Nam là quốc gia ven biển có vùng đặc quyền kinh tế hơn 1 triệu km2 với khoảng 500.000 ha diện tích có tiềm năng nuôi biển trong đó vùng bãi triều 153.300 ha, vùng vịnh, eo ngách 79.790 ha, vùng nuôi xa bờ 100.000 ha cùng với hơn 4.000 hòn đảo, nhiều eo vịnh là điều kiện rất thuận lợi cho phát triển nghề nuôi biển. Số liệu thống kê cho thấy, sản lượng cá nuôi biển đã tăng mạnh từ 15.751 tấn năm 2010 lên 32.000 tấn năm 2018. Nuôi cá biển, đặc biệt là nuôi xa bờ với quy mô lớn bằng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường sinh thái sẽ tạo ra bước đột phá trong sản lượng nuôi, giá trị xuất khẩu, đồng thời giảm áp lực ô nhiễm môi trường ở những vùng nước ven bờ. Đây là một trong những hướng phát triển quan trọng của ngành thủy sản.