Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các nguyên tắc của nông nghiệp hữu cơ

Trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ cần tuân theo các nguyên tắc và logic của thực thể sống bao gồm các yếu tố có mối liên hệ chặt chẽ với nhau như yếu tố đất, thực vật, vật nuôi, côn trùng, người nông dân và điều kiện địa phương nơi họ sinh sống.

Kỹ thuật ủ chua thức ăn xanh cho gia súc

Mùa hè là thời điểm thu hoạch của nhiều giống cỏ, và rau màu: như cỏ voi, thân cây ngô, đậu, lạc… Để tránh lãng phí lượng thức ăn thô xanh cũng như đảm bảo lượng dinh dưỡng dự trự cho gia súc trong quá trình nuôi thì ủ chua thức ăn xanh là biện pháp bảo quản, dự trữ thức ăn thô xanh thông qua quá trình lên men yếm khí.