Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hoàn thành việc cấp biển nhận diện cho cửa hàng kinh doanh trái cây trong quý III/2018

Sở Công thương có Văn bản số 4673/SCT-QLTM về việc hoàn thành việc cấp biển nhận diện cho cửa hàng kinh doanh trái cây trong quý III/2018.

Phấn đấu mỗi năm phát triển, thành lập mới từ 20 đến 30 hợp tác xã trở lên

UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 176/KH-UBND, triển khai kinh tế tập thể thành phố năm 2019. Đây là một trong những thành phần kinh tế được TP Hà Nội rất quan tâm hỗ trợ phát triển.

Hiệu quả mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm

Năm 2018, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã triển khai mô hình “Xây dựng cánh đồng cấy một giống, gắn với tiêu thụ sản phẩm” tại thôn Trạch Xá, xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa với quy mô 20 ha/vụ (40 ha/năm). 94 hộ xã viên tham gia mô hình đã được hỗ trợ 100% giống (tương đương 1,8 kg giống/sào), 30% vật tư phân bón, thuốc BVTV, chế phẩm sinh học xủ lý rơm rạ trên đồng ruộng sau thu hoạch và được hướng dẫn kỹ thuật trước khi thực hiện mô hình.

Nghiệm thu mô hình trình diễn giống lúa mới năng suất, chất lượng Lam Sơn 116 vụ mùa năm 2018

Vừa qua, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội tổ chức nghiệm thu mô hình Trình diễn giống lúa mới năng suất chất lượng vụ mùa năm 2018 triển khai trên địa bàn huyện Thường Tín

Trung tâm Khuyến nông Hà Nội cấp giống mô hình sản xuất hoa hồng trồng chậu

Với mục tiêu góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng và đa dạng hóa sản phẩm hoa, cây cảnh, đáp ứng nhu cầu chơi hoa của người Hà Nội, nâng cao thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống cho người sản xuất hoa.

Cảnh báo tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ trong thương mại điện tử

Ngày 31/8/2018, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội ban hành văn bản số 2404/SNN-TTr V/v cảnh báo tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ trong thương mại điện tử. Qua đó yêu cầu trưởng các phòng chức năng, thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở thực hiện một số nội dung sau:

Triển khai chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện kết luận của Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình

Ngày 05/9/2018, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội ban hành văn bản số 2455/SNN-TTr V/v triển khai thực hiện nội dung văn bản số 3943/UBND-NC ngày 27/8/2018 của UBND thành phố Hà Nội. Qua đó yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Khẩn trương đề xuất phát triển hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ nông sản

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 6948/VP-KT, đề nghị sở, ngành liên quan tổng hợp, phối hợp thực hiện kế hoạch phát triển nông thôn về phát triển hợp tác xã (HTX) ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ nông sản đến năm 2020.

Tăng cường công tác quản lý nuôi, giết mổ, kinh doanh và sử dụng thịt chó, mèo

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 4170/UBND-KT, tăng cường công tác quản lý nuôi, giết mổ, kinh doanh và sử dụng thịt chó, mèo trên địa bàn Thành phố.

Triển khai Kế hoạch hỗ trợ đào tạo kiến thức về thị trường, kỹ thuật trồng trọt cho nông dân

UBND Thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 175/KH-UBND về việc hỗ trợ đào tạo kiến thức về thị trường, kỹ thuật trồng trọt cho nông dân, xây dựng thương hiệu và tổ chức kết nối tiêu thụ nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018 - 2020.