Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nỗ lực đánh giá, phân hạng 1.000 sản phẩm Chương trình OCOP

Trong nội dung Công văn số 60/VPĐPNTM-KHTH, ban hành ngày 18/6, Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội đã thông tin về Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Xây dựng, duy trì 141 chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ nông sản

Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội vừa rà soát và công bố kết quả thực hiện liên kết chuỗi trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2016-2020.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội ban hành Kế hoạch số 32/KH-SNN, triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai”.

Khẩn trương xử lý vi phạm bảo vệ công trình thủy lợi

Trong nội dung Công văn số 1801/SNN-TL, ban hành ngày 12/6, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đề nghị UBND các huyện, thị xã, UBND các quận: Hà Đông, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Long Biên và các doanh nghiệp thủy lợi thành phố chỉ đạo xử lý vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

Giới thiệu sản phẩm OCOP các tỉnh miền núi phía Bắc tại Hà Nội

UBND thành phố Hà Nội đã đồng ý về mặt chủ trương theo tờ trình của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức sự kiện giới thiệu, quảng bá sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc tại Hà Nội.

Thanh Oai: Hiệu quả từ công tác xây dựng nông thôn mới

Trong thời gian qua, thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, với sự chỉ đạo quyết liệt cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân, việc triển khai Chương trình xây dựng Nông thôn mới của huyện Thanh Oai đã đạt được những kết quả quan trọng. Cán bộ, đảng viên, nhân dân đã nhận thức sâu sắc hơn về mục tiêu, ý nghĩa và tầm quan trọng của Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Mê Linh: Hiệu quả kinh tế từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi

Là một huyện có thế mạnh phát triển nông nghiệp, những năm gần đây huyện Mê Linh đã tập trung quy hoạch chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất…, nhờ đó hiệu quả kinh tế nông nghiệp đã có bước phát triển rõ rệt và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho bà con nông dân.

Hà Nội đẩy mạnh kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm

Hiện nay, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm của người dân Thủ đô tương đối lớn, trong khi đó, các ngành chức năng mới kiểm soát được hơn 60% sản phẩm thịt giết mổ ở các cơ sở công nghiệp, bán công nghiệp; số còn lại được cung cấp bởi các điểm giết mổ nhỏ lẻ trong khu dân cư, chưa được kiểm soát.

Mỹ Đức: Xã Bột Xuyên nỗ lực về đích nông thôn mới

Với mục tiêu cán đích xã nông thôn mới (NTM) trong năm 2020, xã Bột Xuyên (huyện Mỹ Đức) đang nỗ lực huy động nhiều nguồn lực đầu tư hoàn thiện tiêu chí về xây dựng cơ sở hạ tầng.

Phấn đấu 100% các huyện của cả nước có xã đạt chuẩn NTM

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 759/QĐ-TTg ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.