Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trung tâm Phát triển Nông nghiệp Hà Nội tổng kết công tác năm 2018

Trung tâm Phát triển Nông nghiệp Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT tham dự và chỉ đạo hội nghị.Trung tâm Phát triển Nông nghiệp Hà Nội được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị là Trung tâm Phát triển chăn nuôi, Trung tâm Phát triển cây trồng và Trung tâm Giống thủy sản. Năm 2018, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT, các cấp, ngành liên quan cùng sự nỗ lực của cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị, Trung tâm Phát triển Nông nghiệp đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản của Thành phố có nhiều chuyển biến tích cực và đều có mức tăng trưởng khá. Tái cơ cấu trong ngành nông nghiệp chuyển biến tích cực theo hướng chuyển dần từ trồng lúa sang các loại cây khác và chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản có giá trị cao hơn. Ngoài ra trong từng lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản cũng được cơ cấu lại sản xuất nhằm gia tăng giá trị kinh tế trong sản xuất, từng bước đáp ứng nhu cầu của thị trường. 

Đối với công tác phát triển giống cây trồng, Trung tâm đã triển khai khảo nghiệm, thực nghiệm và sản xuất giống cây trồng với quy mô 229,2ha, tại 16 xã đại diện cho các vùng sinh thái khác nhau của thành phố. Qua đó đã đánh giá, lựa chọn, bổ sung vào cơ cấu giống lúa của Thành phố gồm các giống: Kim Cương 111, Bắc Hương 9, QR 1. Sản xuất 60 ha lúa chất lượng theo VietGAP tại HTX Nông nghiệp xã Tam Hưng, Thanh Oai. Năng suất giống lúa Bắc thơm số 7 sản xuất theo VietGAP đạt 55 tạ/ha. 

Về lĩnh vực phát triển chăn nuôi, đến nay, toàn Thành phố có 76 xã chăn nuôi trọng điểm và 4.296 trại/trang trại chăn nuôi quy mô lớn ngoài khu dân cư. Thành phố có 101 mô hình trang trại chăn nuôi tập trung khép kín, ứng dụng công nghệ cao. Thực hiện dự án “Chuỗi sản xuất và cung ứng sản phẩm chăn nuôi đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020”, đến nay từ 11 mô hình chuỗi của dự án đã phát triển thành 23 chuỗi liên kết từ chăn nuôi - tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi, gồm: 11 chuỗi thịt lợn, 8 chuỗi gia cầm, 1 chuỗi thịt bò, 1 chuỗi sữa bò tươi và 2 chuỗi tổng hợp. Hàng ngày, các chuỗi đang cung cấp cho thị trường khoảng 12 tấn thịt gia cầm; 28,4 tấn thịt lợn; 1,55 tấn thịt bò; 310 nghìn quả trứng; 78 tấn sữa đảm bảo ATTP.

Về lĩnh vực phát triển thủy sản, trên địa bàn Thành phố đã hình thành nhiều vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, sản xuất hàng hóa với sản lượng lớn (chiếm 40% tổng sản lượng thủy sản toàn thành phố) tại một số huyện như: Ứng Hòa, Phú Xuyên, Thanh Oai, Mỹ Đức, Ba Vì… Nhiều giống cá đưa vào sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao như cá chép Hungary, trắm cỏ… cho lợi nhuận từ 100 - 150 triệu đồng/ha.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Chu Phú Mỹ đánh giá cao những kết quả Trung tâm Phát triển Nông nghiệp Hà Nội đạt được trong năm 2018. Đồng chí Giám đốc Sở cũng đề nghị, trong năm 2019, Trung tâm cần kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng quy chế làm việc của đơn vị, tập trung thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Bên cạnh đó, tăng cường chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, bồi dưỡng cán bộ để nâng cao năng lực, từng bước đưa Trung tâm đi vào hoạt động hiệu quả.

Với những thành tích đã đạt được, nhiều tập thể và cá nhân thuộc Trung tâm đã vinh dự được Bộ Nông nghiệp & PTNT tặng Bằng khen; Sở Nông nghiệp &PTNT tặng Giấy khen./.

Nguyễn Thúy