Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT Hà Nội biểu dương 50 "Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” năm 2024

Thực hiện chương trình công tác năm 2024, Ban thường vụ Công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị biểu dương “Công nhân giỏi”; “Gia đình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu” năm 2024 và khen thưởng cho các cháu là con CNVCLĐ có thành tích cao trong học tập.


Đồng chí Nguyễn Xuân Hoản - Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT Hà Nội trao giấy khen cho CNVCLĐ đạt thành tích "Công nhân giỏi" ngành Nông nghiệp & PTNT Hà Nội năm 2024.

6 tháng đầu năm 2024, Công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT tích cực phối hợp với chính quyền đồng cấp triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ, chủ động chỉ đạo tổ chức hiệu quả các hoạt động, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên chức lao động toàn ngành.

Công đoàn ngành đã làm tốt công tác tuyên truyền và tổ chức, triển khai phong trào xây dựng gia đình CNVCLĐ tiêu biểu với các tiêu chí “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Đối với phong trào thi đua phấn đấu trở thành công nhân giỏi ngành Nông nghiệp & PTNT đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đoàn viên công đoàn bằng việc tham gia các phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam phát động. Công nhân lao động khối các đơn vị sản xuất có phong trào thi đua “Vì một nền sản xuất nông nghiệp hàng hoá chất lượng cao, đảm bảo an toàn thực phẩm”; các đơn vị kinh doanh tổng hợp xuất nhập khẩu, xây dựng có phong trào “Áp dụng các tiến bộ khoa hoạc kỹ thuật, khai thác tiềm năng, mở rộng sản xuất, tạo thêm việc làm, thi đua cải thiện kinh tế gia đình”; khối các công ty thuỷ lợi có phong trào “ Duy tu bảo dưỡng các công trình thuỷ lợi, vận hành máy móc thiết bị an toàn”,…

Một trong những động lực góp phần thúc đẩy người lao động hưởng ứng thi đua, chính là công tác khen thưởng động viên kịp thời. Vì vậy, việc ghi nhận và biểu dương các Công nhân giỏi trong lao động sản xuất; các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu và tuyên dương các cháu là con CNVCLĐ có thành tích xuất sắc trong học tập là hoạt động có ý nghĩa thể hiện sự quan tâm của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên công đoàn và gia đình họ. Nhân dịp này, Hội nghị đã biểu dương 39 “Công nhân giỏi”, 50 “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” và khen thưởng 86 cháu là con CNVCLĐ đạt thành tích xuất sắc đạt các giải thưởng trong các kỳ học sinh giỏi, thi năng khiếu cấp thành phố, quốc gia, quốc tế năm học 2023 - 2024./.

Lưu Phượng