Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập trung chỉ đạo triển khai sản xuất vụ Đông 2019

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà nội vừa ban hành công văn số 3190/SNN-TTBVTV đề nghị các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo triển khai sản xuất vụ Đông năm 2019.Để chủ động thực hiện sản xuất vụ Đông năm 2019 theo kế hoạch, đạt hiệu quả cao, Sở NN&PTNT đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã: Đối với những diện tích sản xuất cây vụ Đông trên đất hai lúa, tập trung chỉ đạo thu hoạch nhanh, gọn diện tích lúa mùa đã chín với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để giải phóng đất trồng cây vụ đông, đặc biệt đối với nhóm cây ưa ấm (cây ngô, đậu tương, lạc, bầu, bí, khoai lang...). Trên chân đất bãi ngoài đê, chân trồng cây rau chuyên canh chủ động ưu tiên gieo trồng cây ưa ấm để tăng năng suất, chất lượng nông sản và hiệu quả kinh tế trong sản xuất vụ Đông.

Bên cạnh đó, khuyến khích người sản xuất sử dụng các giống có chất lượng cao. Thực hiện đúng quy trình kỹ thuật của từng giống, gieo trồng đúng thời vụ, chủ động áp dụng các tiến bộ kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất. Cụ thể:

Đậu tương: Sử dụng giống có thời gian sinh trưởng ngắn (<85 ngày) như: ĐT12, Đ8, ĐVN9 chiếm 30% diện tích, gieo đến 10/10; các giống có thời gian sinh trưởng trung bình (85-95 ngày) như: DT84, DDT26, DDT51, DDVN5,… chiếm 70% diện tích, gieo xong trước 30/9.

- Ngô: Gieo trồng các giống ngô lai F1 năng suất cao, có thời gian sinh trưởng từ 95-115 ngày như: NK4300, NK6654, LVN4,… Nhóm ngô thực phẩm: ngô nếp HN88, Wax44, MX10,… nhóm trung ngày gieo xong trước 25/9; nhóm giống ngắn ngày gieo xong trước 5/10.

Lạc: Gieo xong trước 30/9, gieo trồng các giống MD7, L23, L14,… có thời gian sinh trưởng 105-110 ngày, năng suất cao, kháng bệnh héo xanh vi khuẩn, gỉ sắt, đốm nâu để làm giống cho các vụ Xuân năm sau.

- Khoai lang: Trồng các giống Hoàng Long, VX-37, TV1,… có thời gian sinh trưởng 80-100 ngày trồng cuối tháng 9 đến 10/10, riêng giống TV1 trồng đến 15/10.

- Khoai tây: Trồng các giống Solara, Marabel, Bellarosa, Diamon,… có thời gian sinh trưởng 80 - 90 ngày. Thời vụ trồng từ 15/10 đến 05/11.

- Rau: Căn cứ vào điều kiện thời tiết thuận lợi và thời điểm thu hoạch để xác định thời gian gieo hạt phù hợp với từng loại rau. Các vùng rau chuyên canh bố trí rải vụ các lứa rau, đặc biệt lưu ý lứa rau giáp vụ gieo cấy lúa xuân. Mở rộng diện tích sản xuất rau an toàn, sản xuất rau theo VietGAP, rau hữu cơ,… Đẩy mạnh liên kết chuỗi trong tiêu thụ sản phẩm.

- Hoa các loại: Sử dụng các loại giống mới, gieo trồng tập trung để tiện chăm sóc, quản lý và tiêu thụ sản phẩm. Chú ý điều khiển hoa nở vào các dịp Lễ, Tết để tăng hiệu quả sản xuất.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp &PTNT đề nghị các Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi: Hà Nội, sông Đáy, sông Nhuệ, Mê Linh và Công ty TNHH MTV Thủy lợi sông Tích: Phối hợp chặt chẽ với các huyện, quận, thị xã chỉ đạo điều tiết nước, đảm bảo độ ẩm đất, rút nước đệm phù hợp để sau khi thu hoạch lúa mùa là trồng ngay cây vụ Đông; Chủ động tiêu úng kịp thời, nhất là cuối tháng 9 đầu tháng 10 khi cây vụ Đông đang gieo và mới gieo; Đề phòng hạn giữa và cuối vụ Đông làm các cây trồng sinh trưởng không thuận lợi…/.

TX (TH)