Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngành Nông nghiệp Hà Nội: Đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2019

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND, triển khai việc bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) Tết Trung thu ngành Nông nghiệp năm 2019.Theo kế hoạch, từ ngày 28/8 đến 20/9/2019, Sở Nông nghiệp &PTNT đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cách sản xuất, sơ chế, bảo quản và tiêu dùng thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn. Thực hiện tốt các quy định về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, phụ gia trong sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản. Phổ biến các văn bản pháp quy về ATTP hiện hành, chế tài xử lý, tăng cường nhận thức, làm rõ trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng trong việc bảo đảm ATTP theo quy định của pháp luật. Tổ chức phổ biến kiến thức về ATTP cho các đối tượng, ký cam kết đảm bảo ATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản nhỏ lẻ.

Bên cạnh đó, Sở tập trung cho công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng ATTP tại các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh nông, lâm, thủy sản, các chợ đầu mối nông sản. Các mặt hàng cần tập trung thanh tra, kiểm tra chất lượng, ATTP: Nguyên liệu rau, thịt, trứng... phục vụ sản xuất bánh Trung thu, bánh, kẹo. Trong đó, chú trọng kiểm tra, giám sát lấy mẫu, hậu kiểm tự công bố, việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP nông, lâm, thủy sản, đặc biệt cơ sở xếp loại C, qua đó, xử lý các cơ sở vi phạm theo quy định. Tập trung kiểm tra về giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, tự công bố sản phẩm, nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, phụ gia, bao bì thực phẩm, ghi nhãn sản phẩm, chất lượng nước dùng để sản xuất, yêu cầu về kiến thức và sức khỏe trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản. Kiểm tra về điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị dụng cụ, thực hành vệ sinh cá nhân của người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm, bảo quản nguyên liệu, sản phẩm. Tổ chức giám sát chất lượng thực phẩm trong quá trình sản xuất, lưu thông và đột xuất, định kỳ lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Kiểm tra xếp loại phân loại, kiểm tra định kỳ các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thủy sản theo quy định. Kiểm tra, kiểm soát hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, không đảm bảo vệ sinh ATTP, vệ sinh môi trường./.

TX (TH)