Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hà Nội kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành thủy sản

Chi cục Thủy sản Hà Nội phối hợp với UBND huyện Thanh Oai vừa tổ chức buổi lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản (1/4/1959 – 1/4/2019) và tổ chức thả cá bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên sông Đáy thuộc địa phận xã Cao Dương, Thanh Oai.Chi cục Thủy sản Hà Nội phối hợp với UBND huyện Thanh Oai vừa tổ chức buổi lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản (1/4/1959 – 1/4/2019) và tổ chức thả cá bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên sông Đáy thuộc địa phận xã Cao Dương, Thanh Oai.

Theo báo cáo tại buổi lễ, Hà Nội có tiềm năng rất lớn về nuôi trồng thủy sản, với tổng diện tích 30.840 ha mặt nước có khả năng phát triển nuôi trồng thủy sản. Năm 2018, diện tích đưa vào nôi trồng thủy sản triên địa bàn TP là 22.418ha, tổng sản lượng đạt 115.000 tấn, đáp ứng 40% nhu cầu tiêu thụ về sản phẩm thủy sản của TP.  Để nâng cao năng suất, chất lượng, những năm qua ngành thủy sản của TP đã đưa những giống cá mới năng suất cao, tăng cường ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất như mô hình nuôi cá “sông trong ao”... Bên cạnh đó, Chi cục Thủy sản Hà Nội cũng đặc biệt quan tâm tới công tác phòng chống dịch bệnh và quản lý chất lượng thủy sản.

Trong dịp này, Chi cục Thủy sản Hà Nội đã thả 2.000 con cá chép và cá trôi xuống sông Đáy, đoạn chảy qua địa phận xã Cao Dương, Thanh Oai. Thông qua chương trình nhằm tuyên truyền về ý nghĩa của công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản, nâng cao ý thức của người dân không nên đánh bắt thủy sản theo kiểu tận diệt như: Sử dụng chất nổ, xung điện. Đồng thời, khuyến khích cộng đồng tích cực tham gia thả giống thủy sản vào môi trường tự nhiên, góp phần nâng cao đời sống cho ngư dân và phát triển nghề khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững./.

Huy Hoàng