Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đẩy mạnh hoạt động thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt trong nông nghiệp

Trong nội dung Công văn số 133/QLCL-CBTM, ban hành ngày 15/7, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Nội đã thông tin về triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và thực hiện các TTHC, dịch vụ công, thúc đẩy xây dựng Chính phủ điện tử và kinh tế số.Để thúc đẩy hoạt động trên, song song với tuyên truyền, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Nội chú trọng đẩy mạnh CCHC, ứng dụng CNTT, ứng dụng thành tựu Cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ATTP. Tăng cường ứng dụng CNTT nhằm tạo điều kiện thuận lợi và giảm tối đa thời gian, điều kiện thực hiện TTHC cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Đáng chú ý, Chi cục tập trung ứng dụng CNTT trong quản lý ATTP, như: Xây dựng hệ thống phần mềm ứng dụng nền tảng công nghệ GIS ứng dụng quản lý ATTP; hệ thống quản lý tự công bố sản phẩm nông lâm thủy sản; ứng dụng xây dựng bài giảng điện tử về ATTP, phần mềm thi xác nhận kiến thức ATTP trực tuyến... nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, tạo điều kiện thuận lợi và giảm tối đa thời gian, điều kiện thực hiện TTHC cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và có sự tương tác, giám sát, hậu kiểm của người tiêu dùng.

Cùng với thúc đẩy ứng dụng công nghệ và tối ưu khả năng truy xuất nguồn gốc nông sản, Chi cục cũng đã có nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp triển khai ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Chi cục cũng đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong quảng bá và xây dựng thương hiệu, bảo vệ quyền sở hữu trí cho hàng nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố, tăng cường giao thương với các khu vực khác. Lồng ghép trong hoạt động quản lý nhà nước về ATTP, kết nối sản xuất, tiêu thụ nông sản tuyên truyền, hướng dẫn cho doanh nghiệp quy trình kinh doanh trực tiếp từ nhà sản xuất đến người phân phối và khách hàng thông qua mạng Internet (mô hình B2B và B2C)…/.

   Theo Cổng GTĐT Hà Nội