Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công tác quản lý chất lượng vật tư và an toàn thực phẩm ngành Nông nghiệp và PTNT Hà Nội năm 2019

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 07/KH-SNN về triển khai công tác quản lý chất lượng vật tư và an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2019.Theo đó, năm 2019, Sở Nông nghiệp & PTNT đặt mục tiêu: 100% Ban chỉ đạo chất lượng vật tư, ATTP nông nghiệp của cấp thành phố, cấp huyện, cấp xã được tập huấn nghiệp vụ quản lý và 92% có kiến thức thực hành đúng về quản lý ATTP; 82% người sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc đối tượng quản lý được tập huấn, phổ biến kiến thức nông, lâm, thủy sản và có kiến thức thực hành đúng về chất lượng vật tư và ATTP; 82% người tiêu dùng có kiến thức đúng về ATTP.

Đáng chú ý, 100% các thông tin phản ánh về mất ATTP nông, lâm, thủy sản rõ địa chỉ được Sở Nông nghiệp & PTNT xác minh, xử lý kịp thời. 100% cán bộ làm công tác ATTP cấp thành phố, cấp huyện, cấp xã thuộc ngành Nông nghiệp quản lý được cập nhật kiến thức về quản lý, chuyên môn kỹ thuật về chất lượng vật tư và ATTP nông nghiệp. Tỷ lệ cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc diện cấp giấy, được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP, trong đó, tuyến thành phố đạt 92%; tuyến quận huyện thị xã đạt 80%.

Sở Nông nghiệp & PTNT cũng tiến hành việc ký cam kết sản xuất đảm bảo ATTP đối với các hộ sản xuất ban đầu nhỏ lẻ đạt 100% số hộ nằm trong diện ký cam kết. Hỗ trợ duy trì, tăng mới hơn 20% so với năm 2018 các chuỗi nông, lâm, thủy sản an toàn và hỗ trợ cấp giấy xác nhận chuỗi cung ứng sản phẩm an toàn; hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu, quảng bá sản phẩm đảm bảo ATTP. Phấn đấu có 80% số chuỗi sản xuất, cung ứng nông sản thực phẩm an toàn tham gia hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc. Từng bước phát triển, quản lý thương mại điện tử cho sản phẩm nông lâm sản thủy sản thực phẩm.

Để hoàn thành chỉ tiêu của năm 2019, Sở Nông nghiệp & PTNT triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Theo đó, cùng với việc tăng cường năng lực quản lý nhà nước; đẩy mạnh thông tin, giáo dục truyền thông ATTP. Sở Nông nghiệp & PTNT tập trung vào:

Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm nghiệm, hậu kiểm, giám sát chất lượng, ATTP

- Đổi mới công tác kiểm tra, đảm bảo thiết thực, hiệu quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn Thành phố; xây dựng kế hoạch thanh kiểm tra, chống chồng chéo trong quá trình kiểm tra. Chủ động trinh sát, nắm bắt tình hình, tăng cường kiểm tra liên ngành, đột xuất, tập trung vào các cơ sở sản xuất kinh doanh có các công đoan, các sản phẩm có nguy cơ cao, tái kiểm tra các cơ sở vi phạm, không đạt yêu cầu theo quy định. Xử lý nghiêm các vi phạm nhằm tăng tính răn đe trong quá trình kiểm tra. Phát triển hệ thống cảnh báo nhanh về TTP, xử lý kịp thời các thông tin phản ánh mất ATTP thuộc lĩnh vực quản lý.

- Tổ chức công tác kiểm tra, hậu kiểm có trọng tâm, trọng điểm, lồng ghép với công tác kiểm tra, lấy mẫu giám sát và việc thanh kiểm tra chuyên ngành, đột xuát; Thông báo, công khai những sản phẩm vi phạm để người tiêu dùng biết và xử lý nghiêm những đơn vị vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức giám sát lấy mẫu an toàn thực phẩm, tập trung vào sản phẩm rủi ro cao, tiêu thụ nhiều (rau, củ, quả, thịt, thủy sản…) nhằm kịp thời phát hiện cảnh báo và điều tra, thanh tra, truy xuất, xử lý tận gốc đối với các trường hợp nông sản thực phẩm không bảo đảm an toàn.

- Kiểm tra, đánh giá phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông, lâm, thủy sản, tái kiểm tra 100% cơ sở loại C và xử lý dứt điểm cơ sở tái kiểm tra vẫn xếp loại C theo quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Phối hợp chính quyền các cấp trong việc kiểm tra, kiểm soát, xử lý các cơ sở giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, không đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng thuộc Công an thành phố, Quản lý thị trường…phát hiện điều tra, triệt phá dứt điểm các đường dây nhập lậu; các cơ sở tàng trữ, lưu thông, buôn bán chất cấm, hóa chất, thuốc thú y, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục được phép sử dụng trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; các tổ chức, cá nhân đưa tạp chất vào tôm, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

- Tăng cường phối hợp với các tỉnh trong quản lý, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, nông lâm thủy sản vào Hà Nội.

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin vi phạm pháp luật về ATTP qua đường dây nóng để kiểm tra xử lý kịp thời các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Công tác xây dựng các mô hình điểm, chuyên đề, phát triển các vùng sản xuất rau an toàn, phát triển chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản an toàn

- Triển khai tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, xây dụng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội hỗ trợ cho công tác ATTP; Khuyến khích, hỗ trợ Doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thực phẩm nông nghiệp an toàn theo Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Tiếp tục quản lý, phát triển sản xuất và tiêu thụ Rau an toàn trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 - 2020.

- Duy trì, phát triển các chuỗi sản xuất, cung ứng sản phẩm an toàn và cấp giấy xác nhận chuỗi cung ứng sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn. Phối hợp với Sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức các hội chợ, tuần lễ giới thiệu, xúc tiến thương mại, kết nối sản xuất - tiêu thụ sản phẩm an toàn và quảng bá sản phẩm an toàn. Phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT các tỉnh, thành phố phát triển chuỗi sản xuất, cung ứng nông lâm thủy sản an toàn cho thành phố. Đảm bảo ATTP các thực phẩm tươi sống và thực phẩm tiêu dùng hàng ngày cho nhân dân.

- Hỗ trợ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn. Hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng chuỗi cung ứng sản phẩm an toàn bền vững, hỗ trợ đầu tư sản xuất, xây dựng gắn với ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và áp dụng các chương trình quản lý chất lượng tiên tiến (GAP, GMP, HACCP,…) và xây dựng nhãn hiệu, quảng bá cho các sản phẩm đảm bảo an toàn. Hỗ trợ ít nhất 5 cơ sở sản xuất nông lâm thủy sản mới áp dụng HACCP.

- Tiếp tục phát triển ứng dụng hệ thống phần mềm thông tin điện tử sử dụng mã QR trong quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc, đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm nông lâm thủy sản, tiếp tục nâng cao tỷ lệ ứng dụng hệ thống phần mềm thông tin điện tử trong truy xuất nguồn gốc đảm bảo an toàn thực phẩm theo chuỗi tập trung vào sản phẩm nguy cơ cao như rau, củ, quả, trái cây, thịt, thủy sản. Hỗ trợ doanh nghiệp, ban quản lý chợ đầu mối bố trí các khu vực, thiết bị tương tác, hỗ trợ người tiêu dùng thực hành truy xuất nguồn gốc trực tuyến các sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn.

- Xây dựng, tuyên truyền, bận hành thí điểm và quản lý chợ thương mại điện tử đúng quy định; xây dựng quy chế hoạt động, phát triển giao dịch, phối hợp các đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật, cải tiến tính năng của chợ và các phần mềm ứng dụng phục vụ người kinh doanh và người tiêu dùng.

- Tiếp tục thực hiện Đề án trái cây tại quận. Duy trì, mở rộng số cơ sở được gắn biển nhận diện cửa hàng kinh doanh trái cây an toàn. Tham mưu xaaud ựng cơ chế thí điểm về quản lý và hỗ trợ kinh doanh, tiêu thụ cho sản phẩm thực phẩm nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo chuỗi.

Công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch quản lý giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 - 2020; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm công nghiệp, bán công nghiệp và tập trung trên địa bàn Thành phố.

- Triển khai chương trình, kế hoạch đảm bảo ATTP trong chăn nuôi, giết mổ, sơ chế, bảo quản, kinh doanh sản phẩm động vật trên địa bàn Thành phố.

- Tăng cường kiểm tra các cơ sở giết mổ, giảm nhanh số điểm giết mổ nhỏ lẻ không đảm bảo ATTP.

- Thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào giết mổ, chế biến công nghiệp, chế biến sâu, nhất là các doanh nghiệp đầu mối, có năng lực của các chuỗi chăn nuôi để hoàn thiện các chuỗi đảm bảo ATTP./.

Sở Nông nghiệp