Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giải ngân Quỹ khuyến nông năm 2019 tại Quốc Oai

Trung tâm Khuyến nông Hà Nội vừa tổ chức giải ngân nguồn vốn Quỹ Khuyến nông thành phố cho 19 hộ vay phát triển sản xuất trên địa bàn huyện Quốc Oai.Năm 2019, trên cơ sở rà soát và chọn lọc các hộ có nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất, tiểu ban quản lý Quỹ Khuyến nông huyện Quốc Oai đã hỗ trợ bà con nông dân tại 9 xã trên địa bàn huyện xây dựng các phương án vay vốn. Trong đợt này, huyện Quốc Oai có 19 phương án được giải ngân với tổng số vốn là 5,8 tỷ đồng, trong đó, phương án được vay thấp nhất là 150 triệu đồng, cao nhất là 500 triệu đồng. Các phương án vay vốn phát triển sản xuất chủ yếu là chăn nuôi gà đẻ trứng, vịt đẻ trứng thương phẩm.

Từ năm 2016 đến nay, đã có 77 hộ gia đình trên địa bàn huyện Quốc Oai được vay vốn quỹ khuyến nông thành phố với tổng số tiền đã giải ngân là 24,895 tỷ  đồng. Hiện tại, Tiểu ban quản lý quỹ khuyến nông huyện đang quản lý tốt nguồn vốn tại địa phương. Các phương án vay phù hợp dựa trên căn cứ tình hình sản xuất thực tế và nhu cầu vay của từng hộ. Các hộ vay sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và phát huy hiệu quả từ nguồn vốn được vay./.

Lưu Phượng