Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quỹ Khuyến nông: Giúp nông dân Ứng Hòa phát triển sản xuất nông nghiệp

Trong những năm qua, ngoài các nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng, ngân hàng, thì nguồn vốn vay ưu đãi từ Quỹ khuyến nông Thành phố đã giúp cho nhiều hộ nông dân có thêm vốn đầu tư vào phát triển sản xuất nông nghiệp. 

Với đặc điểm là một huyện thuần nông, thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, nên trong những năm qua Trạm khuyến nông Ứng Hòa đã thực hiện tốt công tác cho vay vốn quỹ khuyến nông để hỗ trợ thúc đẩy bà con mở rộng quy mô sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Quỹ khuyến nông được triển khai tại huyện Ứng Hòa từ năm 2009, đến nay đã đi vào hoạt động được 10 năm. Trạm khuyến nông Ứng Hòa đã giúp đỡ, tư vấn cho nhiều hộ gia đình, chủ trang trại được tiếp cận với nguồn vốn Quỹ khuyến nông của thành phố và ưu tiên cho các hộ phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản tập trung xa khu dân cư và các vùng sản xuất theo quy hoạch của địa phương.

Năm 2017, với chính sách ưu đãi hỗ trợ 100% phí quản lý quỹ khuyến nông cho các hộ vay vốn phát triển cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp theo quyết định số 59/2016/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội. Đến nay, Trạm đã tiến hành thẩm định và giải ngân cho các hộ vay với số tiền là trên 2 tỷ đồng, thời gian vay là 36 tháng.

Qua 10 năm triển khai chương trình vay vốn Quỹ khuyến nông, Trạm đã phân công cán bộ chuyên quản quỹ khuyến nông hướng dẫn các hộ hoàn thiện phương án vay vốn và giải ngân được cho gần 230 phương án với số tiền là trên 37 tỷ  đồng. Với nguồn vốn được vay cùng với sự giúp đỡ về kỹ thuật sản xuất của cán bộ Trạm, các hộ vay vốn ở các vùng chăn nuôi (Sơn Công, Vạn Thái, Hòa Xá, Đồng Tiến…) hay các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung  (Trầm Lộng, Minh Đức, Trung Tú, Phương Tú…) đã sử dụng nguồn vốn hiệu quả, đúng mục đích đã góp phần tạo dựng các vùng sản xuất nông nghiệp bền vững có giá trị kinh tế cao, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống của gia đình.

Bà Nghiêm Thị Thủy – xã Hòa Xá là một trong những hộ vay từ nguồn quỹ khuyến nông cho biết: gia đình bà đã vay vốn quỹ khuyến nông 2 lần, nhờ có nguồn vốn này mà gia đình bà đã có kinh phí để đầu tư mua thức ăn, con giống. Hiện gia đình bà đã mở rộng thêm quy mô sản xuất để phát triển chăn nuôi lợn và nuôi trồng thủy sản cho thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng. 

Để chương trình vay vốn Quỹ khuyến nông được triển khai sâu rộng đến người dân trong huyện, Trạm đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện viết các tin bài tuyên truyền các quyết định hỗ trợ của UBND Thành phố về nguồn vốn vay Quỹ khuyến nông và những mô hình sử dụng nguồn vốn hiệu quả. Ngoài ra, trong các hội nghị, tập huấn ở các cơ sở Trạm cũng lồng ghép tuyên truyền, để những hộ có nhu cầu và đủ điều kiện sẽ được tiếp cận nguồn vốn của quỹ để phát triển và mở rộng quy mô sản xuất./.

Nguyễn Thị Tuyến – Trạm Khuyến nông Ứng Hòa