Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giải ngân Quỹ khuyến nông đợt 3 năm 2018 tại Quốc Oai

Trung tâm Khuyến nông Hà Nội vừa tổ chức giải ngân nguồn vốn Quỹ Khuyến nông thành phố cho 13 hộ vay phát triển sản xuất trên địa bàn huyện Quốc Oai.Năm 2018, trên cơ sở rà soát và chọn lọc các hộ có nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất, tiểu ban quản lý Quỹ Khuyến nông huyện Quốc Oai đã hỗ trợ bà con nông dân tại các xã Cấn Hữu, Nghĩa Hương, Hòa Thạch, Yên Sơn, Ngọc Liệp, Đông Yên, Phượng Cách… xây dựng các phương án vay. Trọng đợt này huyện Quốc Oai có 13 phương án được giải ngân với tổng số vốn là 3,850 triệu đồng (Ba tỷ tám trăm năm mươi triệu đồng), trong đó, phương án được vay thấp nhất là 150 triệu đồng, cao nhất là 500 triệu đồng. Các phương án vay vốn phát triển sản xuất chủ yếu là chăn nuôi gà đẻ trứng, vịt đẻ trứng thương phẩm, chăn nuôi lợn và trồng bưởi diễn.

Từ năm 2016 đến nay, đã có 61 hộ gia đình trên địa bàn huyện Quốc Oai được vay vốn quỹ khuyến nông thành phố với tổng số tiền đã giải ngân là 16,445 triệu đồng (Mười sáu tỷ bốn trăm bốn mươi năm triệu đồng). Hiện tại, Tiểu ban quản lý quỹ khuyến nông huyện đang quản lý tốt nguồn vốn tại địa phương. Các phương án vay phù hợp dựa trên căn cứ tình hình sản xuất thực tế và nhu cầu vay của từng hộ. Các hộ vay sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và phát huy hiệu quả từ nguồn vốn được vay./.

Lưu Phượng