Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phúc Thọ: 100% các hộ vay vốn Quỹ Khuyến nông sử dụng vốn vay đúng mục đích

Vừa qua, Tiểu ban quản lý Quỹ khuyến nông Trạm Khuyến nông huyện Phúc Thọ tiến hành kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay quỹ khuyến nông của các hộ nông dân tại xã Tích Giang - Phúc Thọ.            Hiện nay, trên địa bàn huyện Phúc Thọ có 21 hộ đang vay vốn Quỹ Khuyến nông với tổng số dư nợ 5.775.000.000 đồng. Trong đó xã Tích Giang có 04 hộ đang sử dụng vốn vay Quỹ Khuyến nông. Qua kiểm tra tình hình sử dụng nguồn vốn vay Quỹ khuyến nông của các hộ cho thấy 100% các hộ đã sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả trong việc phát triển sản xuất nông nghiệp, mở rộng quy mô chăn nuôi, phát triển theo hướng trang trại.

            Qua chia sẻ của anh Hoàng Văn Trào tại xã Tích Giang, hộ gia đình anh vay quỹ khuyến nông từ đầu năm 2018 với tổng số tiền 500.000.000 đồng, anh sử dụng nguồn vốn để phát triển vườn hoa, làm thêm nhà màng trồng hoa đồng tiền, dạ yến thảo, xác pháo... Nhờ có nguồn vốn để phát triển sản xuất mà thu nhập của gia đình anh được nâng cao đồng thời anh cam kết sẽ trả phí quản lý đầy đủ và đúng thời gian quy định.

            Ông Sỹ Danh Tám, Trưởng tiểu ban Quỹ Khuyến nông huyện Phúc Thọ cho biết: “Những năm qua, nhờ sự quan tâm của các cấp, các ngành đến sản xuất nông nghiệp, đã có nhiều mô hình kinh tế trang trại phát triển mang lại thu nhập ổn định cho bà con nông dân. Quỹ khuyến nông không chỉ giúp bà con giải quyết nhu cầu về nguồn vốn còn tạo động lực kích thích sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành rà soát, thẩm định các hộ có nhu cầu vay mới theo đúng quy định của Quỹ Khuyến nông Thành phố Hà Nội”./.

                                                     Nguyễn Thị Tuyết - Trạm Khuyến nông huyện Phúc Thọ