Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Mô hình khuyến nông sản xuất mạ khay năm 2019

Năm 2019, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội thực hiện mô hình sản xuất mạ khay để mở rộng diện tích cấy lúa bằng máy. Quy mô 108.000 khay mạ để cấy máy cho 400 ha lúa/2 vụ (mỗi vụ 200 ha). Mô hình được triển khai tại 5 xã thuộc 4 huyện: Ứng Hoà; Quốc Oai, Chương Mỹ và Đông Anh.Theo đó, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã hỗ trợ các địa phương tham gia mô hình 50% giống lúa với định mức 45kg/ha; 50% khối lượng giá thểvà 50% khay nhựa đựng mạ theo định mức 1,2 tấn giá thể và 270 khay/ha (riêng khay nhựa đựng mạ cấp hỗ trợ 1 lần cho cả 2 vụ).

Kết quả đánh giá vụ Xuân 2019 cho thấy, lúa canh tác bằng mạ khay máy cấy sinh trưởng, phát triển tốt, năng suất đạt từ 60 - 62 tạ/ha. So với canh tác truyền thống, mô hình mạ khay máy cấy giúp giảm chi phí sản xuất từ gần 3,9 - 5,45 triệu đồng/ha. Trên cơ sở đó, mô hình tiếp tục được Trung tâm Khuyến nông triển khai trong vụ Mùa với định mức hỗ trợ như trong vụ Xuân.

Sau dồn điền đổi thửa, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố đã được đầu tư ngày một đồng bộ. Ở khâu làm đất và thu hoạch, hiện tỷ lệ cơ giới hoá khâu làm đất đã đạt gần 100%, khâu thu hoạch trên 80%. Tuy nhiên, đối với khâu gieo cấy thì tỷ lệ cơ giới hoá còn thấp, mới đạt xấp xỉ 3% diện tích. Chính vì vậy, trên cơ sở đánh giá hiệu quả mô hình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội Nguyễn Xuân Đại yêu cầu Trung tâm Khuyến nông Hà Nội tiếp tục nghiên cứu, nhân rộng mô hình. Chú trọng áp dụng các giống lúa chất lượng cao vào sản xuất. Cùng với đó, tiếp tục triển khai các mô hình cơ giới hóa, cũng như hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hộ đầu tư cơ giới hóa thông qua nguồn vốn Quỹ khuyến nông. Ngoài ra, Trung tâm cũng cần tăng cường liên kết với các tổ chức, doanh nghiệp xây dựng chuỗi, thu mua lúa gạo cho bà con nông dân./.

Lưu Phượng