Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hiệu quả của mô hình hệ thống tưới tiết kiệm cho cây trồng

Thời gian qua, ngành Nông nghiệp Hà Nội đã triển khai các mô hình khuyến nông hỗ trợ nông dân phù hợp với điều kiện sản xuất tại cơ sở; giúp nông dân tiếp thu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, đưa cơ giới hóa vào sản xuất. Qua đó, nông dân có điều kiện mở rộng và phát triển kinh tế, tạo hiệu quả cao trong sản xuất nông nghiệp...Để khuyến khích người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, năm 2019 được sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông Hà Nội, Trạm Khuyến nông Thường Tín triển khai mô hình Hệ thống tưới tiết kiệm cho cây trồng tại xã Lê Lợi nhằm tiết kiệm lượng nước tưới, giảm thất thoát phân bón và chi phí cho người sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, nâng cao hiệu quả kinh tế của người sản xuất. Hỗ trợ một hệ thống tưới cho quy mô 01 ha rau, cơ chế hỗ trợ cho 1 mô hình là 50% giá trị hệ thống tưới nhưng không quá 75 triệu đồng.

Qua kết quả theo dõi cho thấy hệ thống tưới đã giúp giải phóng sức lao động rõ rệt, để tưới cho 1 ha hệ thống chỉ cần hoạt động với thời gian 60 phút - tương đương 1,0 giờ, trong khi đó nếu tưới theo phương pháp truyền thống trước đây 2 người kéo dây tưới thì phải mất thời gian 1 ngày, ngoài ra lượng nước tưới giảm được khoảng 40%. Cây rau sinh trưởng, phát triển tốt, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người sản xuất

Mô hình hệ thống tưới tiết kiệm cho cây trồng có tác động rất lớn đến nhận thức của người dân trên địa bàn xã và người dân các xã trong vùng có tập quán chuyên canh trồng rau. Đây là việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp có tính chất bền vững, là cơ sở thúc đẩy ngành sản xuất rau của địa phương phát triển./.

            Lê Nguyên Hùng - Trạm Khuyến nông Thường Tín