Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cấp vật tư mô hình nuôi thủy sản ứng dụng công nghệ sông trong ao

Nhằm nâng cao nhận thức cho người nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nuôi trồng thủy sản, từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa theo hướng công nghiệp tập trung, tạo ra sản phẩm thủy sản sạch đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cung cấp cho thị trường, nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hạn chế dịch bệnh trong quá trình nuôi.Năm 2019, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã triển khai mô hìnhnuôi thủy sản ứng dụng công nghệ sông trong ao, quy mô 02ha/2 hộ, với giống cá chép V1, kích cỡ 12-14cm. Mô hình được triển khai thực hiện tại xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ.

 Vừa qua, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã phối hợp với đơn vị cung cấp là Công ty CP công nghệ dinh dưỡng Việt Nhật2 cấp vật tư cho các hộ tham gia mô hình.

  Tại buổi giao nhận, các hộtham gia mô hình được nhận hỗ trợ thức ăn chăn nuôi với tổng số23.400kg (50% theo yêu cầu của mô hình) cám công nghiệp dạng viên có hàm lượng  protein≥ 28%.  Qua kiểm tra đánh giá, 100% thức ăn không ẩm mốc đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và có hạn sử dụng ít nhất 80 ngày kể từ ngày nhận cám theo yêu cầu.....

Bên cạnh việc hỗ trợ 50% vật tư, các hộ tham gia mô hình còn được cán bộ chỉ đạo hướng dẫn cách cho ăn, bảo quản thức ăn và kỹ thuật chăm sóc cá trong từng giai đoạn.

Trong thời gian tới, Phòng Khuyến nông chăn nuôi-thủy sảntiếp tục phối hợp với Trạm Khuyến nông Chương Mỹ phân công cán bộ phối hợp chặt chẽ với cán bộ chỉ đạo mô hình bám sát cơ sở, theo dõi, hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ tham gia để mô hình đạt kết quả tốt./.

Nguyễn Thị Liên – Trạm khuyến nông Chương Mỹ