Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ chức thực hiện công tác phòng, chống chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội vừa ban hành công văn gửi UBND các quận, huyện, thị xã về việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt.Theo đó, để giảm thiểu thiệt hại do chuột gây ra góp phần bảo vệ sản xuất trồng trọt, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đề nghị:

  1. UBND các quận, huyện, thị xã:

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các đơn vị chuyên môn chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức diệt chuột hàng vụ, hàng năm để bảo vệ sản xuất trồng trọt với các biện pháp cụ thể, phù hợp với tình hình canh tác, đặc điểm tình hình kinh tế xã hội tại địa phương. Tổ chức phát động phong trào diệt chuột; tổ chức các tổ nhóm diệt chuột cộng đồng theo các đợt “diệt chuột tập trung”. Thực hiện đồng bộ các biện pháp diệt chuột. Tổ chức diệt chuột cả ngoài đồng, ven khu dân cư, bờ mương máng và các diện tích đất bỏ hoang.

Chỉ đạo các địa phương thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp diệt chuột an toàn, hiệu quả; hạn chế sử dụng nilon quây từng ruộng nhỏ để bảo vệ môi trường.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nói chung, thuốc diệt chuột nói riêng ở địa phương; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, đặc biệt là kinh doanh, sử dụng thuốc cấm, thuốc ngoài danh mục.

Sau thời gian tổ chức các đợt diệt chuột tập trung cần tiếp tục kiểm tra, rà soát và tổ chức diệt chuột bằng các biện pháp thủ công (sử dụng bẫy bán nguyệt, đào bắt,…) ở những nơi chuột còn gây hại.

Chỉ đạo phòng kinh tế và các đơn vị chuyên môn liên quan tiếp tục thực hiện tốt các nội dung theo quyết định 02/QĐ-UBND ngày 02/01/2024 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy chế phối hợp về công tác trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; khuyến nông; chăn nuôi, thủy sản và thú y giữa Sở Nông nghiệp & PTNT với UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  1. Các đơn vị trực thuộc Sở:

Tổ chức công tác tuyên truyền; hướng dẫn cho nông dân về các biện pháp diệt trừ chuột bảo vệ mùa màng theo hướng dẫn tại công văn 2475/BVTV-TV ngày 11/12/2014 của Cục Bảo vệ thực vật về Quy trình kỹ thuật, phòng chống chuột hại cây trồng.

Chỉ đạo các phòng, trạm trực thuộc Chi cục chủ động phối hợp với địa phương hướng dẫn, thực hiện đồng bộ các biện pháp diệt chuột an toàn, hiệu quả.

Tăng cường kiểm tra việc kinh doanh thuốc BVTV, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm theo quy định.

- Trung tâm Khuyến nông: Tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng trừ chuột an toàn, hiệu quả.

- Thanh tra Sở: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc kinh doanh thuốc BVTV, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm quy định về quản lý thuốc BVTV trên địa bàn. Nghiêm cấm việc sử dụng thuốc diệt chuột ngoài danh mục, thuốc cấm sử dụng và các biện pháp diệt chuột gây nguy hiểm cho người và vật nuôi./.

TA (TH)