Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thêm bước tiến trong xây dựng nông thôn mới nâng cao

Vừa qua, nhiều xã trên địa bàn Hà Nội đã đón nhận niềm vui về đích nông thôn mới nâng cao. Đây là tiền đề quan trọng để TP tiến gần mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2024.Thêm 61 xã đạt chuẩn

Còn nhớ hơn 10 năm trước, xã Mai Đình (huyện Sóc Sơn) là một trong 3 đơn vị hành chính được TP Hà Nội lựa chọn làm điểm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Khắc phục khó khăn, tranh thủ sự hỗ trợ lớn về nguồn lực từ TP Hà Nội và huyện Sóc Sơn, năm 2014, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mai Đình vui mừng khi được công nhận về đích nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015.

Chủ tịch UBND xã Mai Đình Nguyễn Thị Thu Huyền cho biết, xác định “xây dựng nông thôn mới là hành trình có điểm đầu nhưng không có điểm kết thúc”, những năm qua, địa phương tiếp tục huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Từ năm 2021 đến nay, đã dành khoảng 803 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Niềm vui đến khi mới đây, xã Mai Đình đã được UBND TP Hà Nội công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Đây được xem là thành quả từ sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân xã Mai Đình trong suốt nhiều năm qua.

Xã Mai Đình cũng trở thành một trong tổng số 61 xã thuộc 14 huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023, theo Quyết định số 1027/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội vừa được ban hành.

Trong số này, huyện Hoài Đức có nhiều xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao nhất với 9 xã; tiếp đến là các huyện: Sóc Sơn, Đông Anh - mỗi địa phương có 8 xã. Huyện Chương Mỹ cũng đã có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong khi con số này của hai huyện Thanh Oai, Gia Lâm cùng là 5 xã.

Rà soát, củng cố tiêu chí nông thôn mới nâng cao

Tại hội nghị giao ban Chương trình số 04-CTr/TU của Thành uỷ Hà Nội, Ban Chỉ đạo Chương trình đặt mục tiêu “Thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2024”, trước 1 năm so với kế hoạch đề ra.

Theo Quyết định số 321/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, đơn vị hành chính cấp tỉnh phải hoàn thành 8 tiêu chí; trong đó có tiêu chí: ít nhất 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội Ngọ Văn Ngôn cho biết, với tổng số 382 xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, để đạt được tiêu chí trên, TP cần có ít nhất 156 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Với việc có thêm 61 xã về đích nông thôn mới nâng cao, đến nay, toàn TP đã có 172/382 xã (tương ứng với 45% tổng số xã) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Mặc dù vậy, trong số các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có 48 xã nông thôn mới nâng cao được công nhận theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2016 - 2020.

“Để đảm bảo theo yêu cầu tại Quyết định số 321/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Điều phối đang yêu cầu các huyện, thị xã chỉ đạo các xã rà soát, nâng cấp các tiêu chí đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo quy định của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025” - ông Ngọ Văn Ngôn thông tin thêm.

Trong thời gian tới, cùng với việc duy trì và củng cố các tiêu chí nông thôn mới nâng cao đã đạt, UBND TP Hà Nội đề nghị các huyện, thị xã chỉ đạo các xã tiếp tục quan tâm, huy động mọi nguồn lực để đầu tư, nâng cấp các tiêu chí; phấn đấu đưa các xã sớm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu./.

TA (Theo Báo KTĐT)