Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn Ứng dụng tiến bộ KHKT, công nghệ cao trong sản xuất

Trung tâm Khuyến nông Hà Nội vừa tổ chức lớp tập huấn ứng dụng tiến bộ KHKT, công nghệ cao trong sản xuất nấm cho bà con nông dân, khuyến nông viên cơ sở trên địa bàn huyện Mỹ Đức.Năm 2019, thực hiện kế hoạch đào tạo, tập huấn, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội sẽ tổ chức 10 lớp tập huấn về các nội dung liên quan đến ứng dụng KHKT, công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, cho đối tượng chủ yếu là hộ nông dân trên địa bàn các huyện ngoại thành của Hà Nội. Với mục đích tuyên truyền, giúp bà con nông dân tiếp cận trang thiết bị công nghệ hiện đại phục vụ sản xuất, vì vậy, ngoài nội dung lý thuyết, học viên lớp tập huấn còn được đi tham quan thực tế các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao.

Việc ứng dụng công nghệ cao đang được đẩy mạnh trong sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản, cho năng suất vượt trội, giá trị cao, đảm bảo an toàn thực phẩm. Thông qua công tác chuyển giao TBKT, đào tạo, tập huấn, đã có nhiều trang trại, hộ sản xuất trên địa bàn Thành phố đã áp dụng công nghệ cao vào sản xuất, như: sử dụng giống mới có năng suất cao, chất lượng tốt, sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm, canh tác trong nhà màng, nhà lưới,…/.

Lưu Phượng