Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn nghiệp vụ quản lý Quỹ khuyến nông

Trung tâm Khuyến nông Hà Nội vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý Quỹ khuyến nông cho 30 cán bộ chuyên quản Quỹ khuyến nông các quận, huyện, thị xã, cán bộ chuyên trách phòng Quản lý Quỹ khuyến nông và kế toán Quỹ Khuyến nông.Mục đích của lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp quản lý, sử dụng, bảo toàn Quỹ khuyến nông Thành phố của đội ngũ cán bộ chuyên trách, cán bộ chuyên quản Quỹ khuyến nông. Bên cạnh đó, tạo môi trường giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, sử dụng, bảo toàn Quỹ khuyến nông Thành phố giữa đội ngũ cán bộ chuyên trách, cán bộ chuyên quản Quỹ khuyến nông Thành phố.

Với thời gian 3 ngày, tại lớp tập huấn, các học viên đã được giảng viên đến từ Học viện Ngân hàng Việt Nam, phòng Công chứng số 7 Thành phố Hà Nội truyền đạt những nội dung cơ bản như: Những kỹ năng cần lưu ý khi ký kết, thực hiện hợp đồng bảo đảm, những vấn đề cơ bản về hoạt động tín dụng, một số lưu ý khi xử lý tài sản bảo đảm theo luật định, phân tích thẩm định, các phương pháp tính lợi tức, nghiệp vụ cho vay, hạch toán thu chi… Ngoài ra, các học viên có cơ hội thảo luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, giải đáp những vướng mắc gặp phải trong thực tiễn.

Sau khóa tập huấn, các học viên đã nắm vững các nghiệp vụ tín dụng, quản lý tài chính ngân hàng và các văn bản hướng dẫn, quy định hiện hành liên quan trong công tác quản lý, sử dụng và bảo toàn Quỹ khuyến nông Thành phố, từ đó áp dụng vào thực tiễn để nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ khuyến nông tại địa phương./.

Nguyễn Thúy