Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm

Thực hiện kế hoạch đào tạo, huấn luyện năm 2018, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội vừa tổ chức lớp tập huấn liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho đối tượng là trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc và cán bộ các phòng chuyên môn của Trung tâm.Lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ cho cán bộ khuyến nông về chuyên môn cũng như phương pháp và kỹ năng trong công tác khuyến nông; nâng cao kỹ năng liên kết trong sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp cho cán bộ khuyến nông, đồng thời tạo môi trường giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa đội ngũ cán bộ hệ thống khuyến nông thành phố.

Với phương pháp học sôi nổi kết hợp cả lý thuyết và thực hành, các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về chuỗi giá trị, các bước xây dựng chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp, xác định các tác nhân tham gia trong chuỗi sản xuất, xác định các khâu trong chuỗi, những biện pháp phát triển chuỗi giá trị bền vững trong sản xuất nông nghiệp, đăng ký thương hiệu và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp. Đặc biệt, các học viên được thảo luận, trao đổi về vai trò của khuyến nông trong liên kết chuỗi giá trị. Theo đó, khuyến nông đóng vai trò quan trọng trong liên kết 4 nhà, khuyến nông giới thiệu, chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ KHKT để nâng cao giá trị nông sản, đồng thời giúp người dân kết nối đầu ra tiêu thụ sản phẩm.

Thông qua lớp tập huấn, các học viên đã hiểu biết thêm về liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Từ đó nâng cao về trình độ, năng lực, kỹ năng để đáp ứng nhu cầu chỉ đạo thực tiễn sản xuất tại địa phương./.

Nguyễn Thúy