Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường theo dõi và phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội vừa ban hành thông báo về sâu cuốn lá nhỏ hại lúa và biện pháp phòng trừ.Hiện nay, lúa trà sớm giai đoạn trỗ - chín sữa, trà trung giai đoạn làm đòng - trỗ bông, trà muộn giai đoạn cuối đẻ nhánh - phân hóa đòng. Trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 bắt đầu vũ hóa rộ, mật độ trung bình 0,5 - 1 con/m2, cao 3 - 5 con/m2, cục bộ 6 - 8 con/m2. Mật độ trứng trung bình 10 - 15 quả/m2, cục bộ 40 - 50 quả/m2. Dự kiến trưởng thành tiếp tục vũ hóa rộ từ nay đến 02/9, sâu non nở rộ từ 30/8 - 05/9. Sâu non sẽ gây hại mạnh trên trà muộn giai đoạn lúa đứng cái - làm đòng từ 05 - 12/9.

Biện pháp phòng trừ:

- Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phân loại trà lúa, giống lúa, xác định mật độ sâu cuốn lá nhỏ ở từng vùng, từng ruộng để chủ động các biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả. Chú ý những diện tích bón thừa đạm, ven làng, ven hàng cây, gần ánh sáng đèn,…

- Tổ chức phòng trừ những diện tích có mật độ sâu cuốn lá nhỏ >20 con/m2 khi sâu ở độ tuổi 1,2 bằng một trong các loại thuốc có chứa hoạt chất Chlorantraniliprole, Alpha-cypermethrin, Indoxacarb…như Sapen-Alpha 5EC, Vifast 5EC, Map dona 265EC, Ebato 160SC…

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật yêu cầu các trạm Trồng trọt và BVTV tiếp tục cử cán bộ kỹ thuật bám sát cơ sở, chỉ đạo nhân viên trồng trọt - BVTV cấp xã tăng cường điều tra phát hiện, phân loại trà lúa, xác định diện tích cần phòng trừ, thông báo và hướng dẫn nông dân phòng trừ hiệu quả, không để sâu cuốn lá nhỏ phát sinh gây hại nặng trên diện rộng./.

NB (TH)