Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nhập khẩu thức ăn gia súc 3 tháng đầu năm 2024 đạt gần 1,21 tỷ USD

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu về Việt Nam tháng 3/2024 tăng 37% so với tháng 2/2024 và tăng 12,6% so với tháng 3/2023, đạt 467,66 triệu USD. Tính chung trong 3 tháng đầu năm 2024 nhập khẩu nhóm hàng này đạt gần 1,21 tỷ USD, tăng 4,2% so với 3 tháng đầu năm 2023.Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu nhiều nhất từ thị trường Mỹ, chiếm 23,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt gần 287,81 triệu USD, tăng 68,5% so với 3 tháng đầu năm 2023; trong đó riêng tháng 3/2024 đạt 121,83 triệu USD, tăng 34% so với tháng 2/2024 và tăng 168% so với tháng 3/2023.

Đứng thứ 2 là thị trường Achentina chiếm tỷ trọng 20,1%, đạt 243,4 triệu USD, giảm 32% so với cùng kỳ năm 2023; riêng tháng 3/2024 nhập khẩu từ thị trường này đạt gần 113,97 triệu USD, tăng mạnh 284% so với tháng 2/2024 và tăng 55,3% so với tháng 3/2023.

Tiếp đến thị trường Brazil trong tháng 3/2024 nhập khẩu sụt giảm mạnh 62% so với tháng 2/2024 và giảm 28% so với tháng 3/2023, đạt gần 38,72 triệu USD; cộng chung cả 3 tháng đầu năm 2024 nhập khẩu từ thị trường này tăng mạnh 117,5% so với 3 tháng đầu năm 2023; đạt trên 195,73 triệu USD, chiếm 16,2% trong tổng kim ngạch./.

NT (Theo Vinanet.vn)