Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Năm 2022, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt trên 53,22 tỷ USD

Bộ Nông nghiệp & PTNT cho biết, năm 2022, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt trên 53,22 tỷ USD, tăng 9,3% so với năm trước, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 3,33%, trong đó, trồng trọt 2,88%, chăn nuôi 5,93%, thủy sản 4,43%, lâm nghiệp 6,13%; giá trị gia tăng toàn ngành (GDP) năm 2022 ước tăng trên 3%...



Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt trên 53,22 tỷ USD, tăng 9,3% so với năm trước. Trong đó, nông sản chính đạt 22,59 tỷ USD, tăng 4,8%; lâm sản chính đạt 16,93 tỷ USD, tăng 6,1%; thủy sản đạt 10,92 tỷ USD, tăng 22,9%; chăn nuôi đạt 400 triệu USD, giảm 7,1%.

Đến nay, có 11 nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD. Trong đó, có 8 sản phẩm/nhóm sản phẩm kim ngạch trên 2 tỷ USD bao gồm: Cà phê, cao su, gạo, rau quả, điều, tôm, cá tra, sản phẩm gỗ. Trong số này, có 7 mặt hàng có kim ngạch trên 3 tỷ USD. Cụ thể, gỗ và sản phẩm gỗ đạt 10,92 tỷ USD; tôm 4,33 tỷ USD; cà phê 3,94 tỷ USD; gạo 3,49 tỷ USD; cao su 3,31 tỷ USD; rau quả 3,34 tỷ USD; hạt điều 3,07 tỷ USD. Thặng dư thương mại toàn ngành ước đạt 8,5 tỷ USD, tăng 30% so với năm 2021.

Theo Bộ Nông nghiệp & PTNT, thành công từ xuất khẩu nông sản là do trong năm qua, thị trường tiêu thụ sản phẩm tiếp tục được mở rộng cả về ngành hàng và sản phẩm. Bên cạnh đó, các bộ, ngành đã đẩy mạnh tháo gỡ nhiều rào cản thương mại. Bộ Nông nghiệp & PTNT cũng đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương thực hiện các cơ chế, chính sách đối với công tác xúc tiến thương mại, đàm phán mở cửa, phát triển thị trường, giải quyết kịp thời vướng mắc thúc đẩy xuất khẩu nông, lâm, thủy sản; chủ động nghiên cứu, dự báo, tranh thủ cơ hội từ các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới để thúc đẩy xuất khẩu nông sản.../.

NT (Theo Báo HNM)