Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Liên kết chuỗi trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu

Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp với chủ đề “Liên kết chuỗi trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu” vừa được tổ chức tại TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.


Đại biểu báo cáo tham luận tại Diễn đàn.

Theo báo cáo đề dẫn tại diễn đàn, sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo chuỗi liên kết là chìa khoá giúp phát triển nông nghiệp bền vững. Tuy nhiên, chính sách ưu đãi đối với sản xuất nông nghiệp hữu cơ còn chưa hoàn thiện và đồng bộ; danh mục đầu vào chưa được ban hành, dẫn đến mối liên kết trong chuỗi giá trị còn lỏng lẻo, nhất là khâu cung ứng vật tư đầu vào; phí chứng nhận sản phẩm hữu cơ còn cao, trong khi người nông dân vẫn còn mang nặng tư duy sản xuất nông nghiệp theo lối cũ,…

Tại Diễn đàn, Ban chủ tọa, ban cố vấn và đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận các nhóm giải pháp về chính sách ưu đãi; xây dựng, quản lý các tổ chức chứng nhận; liên kết sản xuất và thị trường; đào tạo nguồn nhân lực, phát triển nông nghiệp hữu cơ theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia Lê Minh Lịnh cho rằng: Những chia sẻ thông qua các tham luận, các câu hỏi thảo luận và tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và các chuyên gia tại diễn đàn đã giúp cho Trung tâm Khuyến nông Quốc gia nhìn nhận rõ những thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong việc phát triển nông nghiệp hữu cơ và đề ra những định hướng, chiến lược trong thời gian tới. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tiếp thu những ý kiến đóng góp của đại biểu để tham mưu cho Bộ Nông nghiệp & PTNT những chủ trương, chính sách thiết thực đối với sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo chuỗi giá trị tại các tỉnh, thành phố phát triển bền vững trong thời gian tới./.            

Lưu Phượng