Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả sản xuất vụ Xuân năm 2024

Theo số liệu tổng hợp của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, toàn thành phố đã gieo trồng cây hàng năm vụ Xuân đạt 101.729,2 ha (đạt 100,23% tăng 231,7 ha so với kế hoạch). So với cùng kỳ năm trước diện tích gieo trồng giảm 1.337,9 ha (giảm 1,3%). Trong đó một số cây trồng chính như sau:  1. Cây lúa

Diện tích gieo cấy lúa Xuân đạt 80.815,1 ha đạt 101,2% so với kế hoạch. Dự kiến cây lúa cho thu hoạch tập trung vào thời gian 20/5-15/6, năng suất dự kiến bình quân 62,7 tạ/ha, sản lượng ước đạt 506.710,6 tấn. So với cùng kỳ năm trước diện tích lúa giảm 1.715,7 ha (giảm 2,1%), năng suất tăng tương đương cùng kỳ, sản lượng giảm 10.632,2 tấn (giảm 2,06%).

1.1. Về công tác đổ ải

Vụ Xuân 2024, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đã phối hợp và chỉ đạo các quận, huyện, thị xã, các doanh nghiệp thủy lợi vận hành công trình lấy nước và phân phối nước hợp lý, phù hợp với 2 đợt xả nước từ các hồ chứa thủy điện, cụ thể: Đợt 1 (rút ngắn 02 ngày theo kế hoạch từ 0 giờ 00’ ngày 23/01 kết thúc lúc 24 giờ 00 phút ngày 28/01/2024). Đợt 2 (4 ngày: từ 0 giờ 00’ngày 18/02 đến 24 giờ 00’ ngày 21/02/2024).

Tuy nhiên, mực nước sông Hồng tại Trạm thủy văn Hà Nội trong đợt 1 trung bình đạt +1,58 m, cao nhất +2,06 m; đợt 2 trung bình đạt 1,26 m, cao nhất +1,76 m. Mực nước sông Hồng tại trạm thủy văn Sơn Tây trung bình đợt 2 đạt +1,66 m, cao nhất +2,02 m. Ngoài các đợt lấy nước, mực nước sông Hồng xuống rất thấp, đặc biệt mực nước sông Hồng tại trạm thủy văn Sơn Tây nhiều ngày chỉ ở mức 0,50 m dẫn đến một số trạm bơm lấy nước dọc sông trên địa bàn thành phố không vận hành được đúng theo thiết kế.

Các doanh nghiệp Thủy lợi và các địa phương đã huy động mọi phương tiện để lấy nước và trữ nước vào kênh trục, vùng trũng, ao đầm... thường xuyên kiểm tra giải toả các vật cản, khơi thông dòng chảy để dẫn nước đến mặt ruộng, khoanh vùng để quản lý nước, giảm lượng nước rò rỉ, tránh tổn thất.

1.2. Về thực hiện lịch thời vụ

Các địa phương bắt đầu gieo mạ từ ngày 19/12, tập trung gieo mạ từ  ngày 20/01 đến ngày 04/02. Tổng diện tích mạ gieo 4.040,3 ha, số lượng mạ khay: 479.005 khay. Nguồn giống sử dụng đảm bảo chất lượng, gieo mạ đúng khung thời vụ, đúng kỹ thuật,cơ bản diện tích mạ được che phủ nilon (99,9% diện tích mạ được che phủ), giảm được ảnh hưởng của rét đậm, rét hại, cây mạ sinh trưởng, phát triển tốt.

Trà sớm bắt đầu cấy từ ngày 02/01/2024, diện tích lúa cấy sớm trước ngày 04/02/2024 là 11.456,8 ha (Ba Vì, Sơn Tây, Phúc Thọ, Thạch Thất, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Sóc Sơn,…), sử dụng chủ yếu là các giống lúa dài ngày như J02, TBR225… Đến hết ngày 29/2/2024 diện tích lúa đã cấy 79.130 ha đạt 97,9% kế hoạch. Kế hoạch gieo cấyvụ Xuân cơ bản hoàn thành trong khung thời vụ.

1.3. Về cơ cấu giống lúa

Cơ cấu giống lúa chất lượng cao, lúa nếp và các giống lúa thuần có năng suất cao tiếp tục được mở rộng diện tích sản xuất, cụ thể:

- Nhóm giống lúa chất lượng, lúa nếp đạt 57.212,5 ha, chiếm 70,9% diện tích gieo cấy ( tăng 1.204,3 ha so với vụ Xuân 2023). Một số giống lúa chất lượng, lúa nếp phổ biến trồng tại Hà Nội: TBR225: 20.146,7 ha, Bắc thơm 7: 6.553,9 ha; VRN 20: 5.099,2 ha; Nếp 97: 2.966,5 ha, nếp 87: 1.154,5 ha... tập trung ở các huyện Phúc Thọ, Sóc Sơn, Ứng Hòa, Chương Mỹ, Thanh Oai, Ba Vì, Đông Anh, Thường Tín,… Đặc biệt,  huyện Ứng Hòa tỷ lệ sử dụng giống lúa chất lượng cao (giống lúa J02) chiếm 78,7% diện tích.

- Nhóm giống lúa thuần năng suất khá đạt 20.508.5 ha, chiếm 25,3% diện tích (Thiên ưu 8: 7.359.6 ha, Khang dân: 3.923.9 ha, QR15: 1089.1 ha...). Một số địa phương có tỷ lệ gieo cấy nhóm giống này lớn gồm Mỹ Đức, Sóc Sơn, Đông Anh, Mê Linh,…

- Nhóm giống lúa lai đạt 2.965,2 ha, chiếm 3,8% (Nhị Ưu 838: 1.177,8 ha, TH3-4: 357,2 ha, TH3-3: 159,6 ha,...) tập trung nhiều nhất tại các huyện Phú Xuyên, Chương Mỹ, Mỹ Đức,…

Công tác bảo vệ thực vật được tập trung chỉ đạo ngay từ đầu vụ, làm tốt công tác điều tra, phát hiện, dự tính, dự báo, tham mưu kịp thời các văn bản hướng dẫn biện pháp kỹ thuật phòng trừ dịch hại.

Diện tích ứng dụng hệ thống thâm canh lúa cải tiến toàn phần 78.064,3 ha và ứng dụng từng phần (chủ yếu cấy 1 dảnh) 59.938,7 ha. Các huyện có nhiều diện tích ứng dụng SRI gồm: Ứng Hòa, Mỹ Đức, Thạch Thất, Thanh Oai, Chương Mỹ, Phú Xuyên, Sóc Sơn,...

  1. Cây rau, màu

Diện tích gieo trồng: 20.914,1 ha đạt 96,7% so với kế hoạch, tăng 377,8 ha so với cùng kỳ năm trước. Nhìn chung rau, màu sinh trưởng phát triển tốt, sâu bệnh được phòng trừ kịp thời, không có diện tích bị thiệt hại nặng do sâu, bệnh gây ra, cụ thể:

- Ngô: 3.386,5 ha đạt 99,67% kế hoạch, giảm 176,2 ha (4,9%) so với cùng kỳ năm trước; Năng suất ước đạt 54,2 tạ/ha; Sản lượng: 18.354,8 tấn.

- Lạc: 1.337,6 ha đạt 103,57% kế hoạch, giảm 53,6 ha (3,9%) so với cùng kỳ năm trước; Năng suất ước đạt 22,8 tạ/ha; Sản lượng: 3.049,7 tấn.

- Đậu tương: 199,9 ha đạt 120,6% kế hoạch, giảm 18,8 ha (8,6%) so với cùng kỳ năm trước; Năng suất ước đạt 19,6 tạ/ha; Sản lượng 391,8 tấn.

- Rau: 9.543,2 ha đạt 95,85% kế hoạch, giảm 418,7 ha (4,2%) so với cùng kỳ năm trước; Năng suất ước đạt 217,8 tạ/ha; Sản lượng: 207.850,9 tấn.

- Hoa hàng năm: 2.644,7 ha đạt 105,7 kế hoạch, tăng 178,2 ha (7,2%) so với cùng kỳ năm trước./.

Chi cục Trồng trọt và BVTV Hà Nội