Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả bước đầu của mô hình Ứng dụng chế phẩm sinh học trong chăn nuôi gà thả vườn

Nhằm khuyến khích nông dân phát triển nghành chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học để bảo vệ sức khỏe con người và không gây ô nhiễm môi trường. Được sự quan tâm giúp đỡ của Trung tâm khuyến nông Hà Nội, trạm khuyến nông Đan Phượng triển khai mô hình: Ứng dụng chế phẩm sinh học trong chăn nuôi gà thả vườn.Tham gia mô hình có 12 hộ nông dân tại 2 xã Phương Đình và Trung Châu với quy mô 10.000 con gà mía 01 ngày tuổi.Các hộ tham gia được Nhà nước hỗ trợ 100% chi phí con giống, 30% thức ăn và được tập huấn về kỹ thuật.

Vừa qua Trung tâm khuyến nông Hà Nội đã cấp đủ về số lượng cũng như chất lượng con giống cho các hộ chăn nuôi trong mô hình.

Trong thời gian nuôi các hộ tham gia mô hình đã sử dụng đệm lót chuồng sinh học LBS- NN01, men tiêu hóa sống HN- G7 – AMAZYM .

Các hộ đều chăm sóc, nuôi dưỡng gà theo đúng quy trình hướng dẫn như:  chuồng trại, thức ăn, nước uống, đệm lót, khử trùng quy trình tiêm phòng vắc xin cho gà,… do đó tỷ lệ nuôi sống đạt khoảng 95%. Sau 55 ngày tuổi, gà đạt trọng lượng trung bình 0,65- 0,7 kg/con.

Bước đầu thông qua mô hình nhằm khuyến khích nông dân chuyển đổi phương thức chăn nuôi truyền thống sang chăn nuôi bằng đệm lót theo hướng an toàn sinh học, đảm bảo an toàn dịch bệnh, giảm thiểu hao hụt, giảm ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi./.

Cao Đắc Pha - Trạm khuyến nông Đan Phượng