Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hơn 113 tỷ đồng nhập khẩu giống hoa có bản quyền phục vụ phát triển ngành hoa Đà Lạt Để hỗ trợ các doanh nghiệp nhập khẩu có bản quyền các giống hoa mới, có giá trị thương mại cao thích nghi với điều kiện canh tác của tỉnh Lâm Đồng, đề án “Nhập khẩu giống hoa có bản quyền phục vụ phát triển ngành sản xuất hoa giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” đã được phê duyệt với nguồn kinh phí hơn 113 tỷ đồng (tính theo nhu cầu đăng ký giống nhập khẩu của các doanh nghiệp).

Theo đó, nhập nội 23 họ (46 - 66 giống) với gần 8,9 triệu hạt, ngọn, lá, cây, củ giống hoa các loại như: Dền, hoa tán, cải, hoa chuông, kim ngân, cẩm chướng, long đởm, hoa môi, mã đề, mao lương, lữ đằng, sim, dơn, kèn đỏ, ráy, măng tây, hoa lan, thực vật hạt kín, cúc, hoa hồng, kim ngân,… từ vùng sản xuất và nguồn nhập khẩu của Hà Lan, Mỹ, Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Israel, Costa Rica, Guatemala, Mexico, Chi Lê.

Các doanh nghiệp tham gia đề án là các doanh nghiệp tiêu biểu về sản xuất hoa và kinh doanh giống cây trồng hiệu quả trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đáp ứng các tiêu chí tham gia Đề án của Hiệp hội Hoa Đà Lạt. Trên cơ sở kết quả khảo nghiệm các giống hoa nhập nội có bản quyền, tổ chức Hội thảo, chuyển giao các giống hoa đã qua khảo nghiệm cho hiệu quả kinh tế cao: Chuyển giao, giới thiệu những giống mới triển vọng, quy trình trồng, chăm sóc cây giống cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống hoa, người nông dân sản xuất nhằm nâng cao chất lượng giống cây trồng, thay thế các giống cũ đã thoái hóa và đa dạng hóa sản phẩm phục vụ nội tiêu và xuất khẩu trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, xây dựng các mô hình sử dụng giống hoa mới phù hợp với điều kiện sản xuất của tỉnh. Lựa chọn xây dựng và nhân rộng các mô sử dụng giống hoa mới phù hợp với điều kiện sản xuất của tỉnh và có quy mô khép kín từ nhập khẩu giống mới đến sản xuất và tiêu thụ.

Cùng với đó, đẩy mạnh các hình thức liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp nhập khẩu giống với các HTX, Tổ hợp tác, nông dân để chuyển giao giống cho người sản xuất, góp phần nâng cao giá trị sản xuất và mở rộng diện tích sản xuất giống hoa mới, gắn sản xuất với tiêu thụ theo Nghị định 98/2018/NĐ-CP và Nghị quyết 104/2018/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại cho sản phẩm hoa, tiếp tục phát triển, quảng bá thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” nhằm phát triển thị trường, tạo đầu ra ổn định cho người sản xuất.

Phấn đấu đến năm 2025, diện tích sản xuất hoa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đạt 10.800 ha gieo trồng với sản lượng khoảng 4 tỷ cành và 500 triệu chậu hoa các loại (trong đó diện tích sản xuất các giống hoa nhập nội trên địa bàn tỉnh ước đạt 3.000 ha gieo trồng); tỷ lệ diện tích sản xuất hoa từ các giống có bản quyền đạt 35 - 40%; tỷ lệ hoa xuất khẩu của tỉnh đạt 15 - 20% trên tổng sản lượng hoa toàn tỉnh./.

 Văn Thọ - TTKN Lâm Đồng