Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hiệu quả mô hình chăn nuôi vịt bầu lai cánh trắng an toàn sinh học, liên kết tiêu thụ sản phẩm

Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và giá trị kinh tế. Đặc biệt, việc xây dựng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAHP gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm đã và đang tạo điều kiện thuận lợi cho các mô hình phát triển bền vững. Xác định điều này, thời gian qua, Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng đã đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi gia cầm, sản xuất theo chuỗi, mang lại hiệu quả kinh tế cho người nông dân, trong đó có mô hình chăn nuôi vịt bầu lai cánh trắng an toàn sinh học, liên kết tiêu thụ sản phẩm tại xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng.Mô hình chăn nuôi vịt bầu lai cánh trắng an toàn sinh học, liên kết tiêu thụ sản phẩm tại xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy  có quy mô 4.100 con/lứa, tổng số có 2 hộ tham gia mô hình với khoảng 2.050 con/lứa. Thời gian thực hiện từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2022. Giống vịt được chọn là vịt loại I do Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ chăn nuôi cung cấp. Đây là giống vịt dễ thích nghi với môi trường, khí hậu, tỷ lệ sống đạt cao, tăng trưởng nhanh, dễ nuôi, tiết kiệm được chi phí, hiệu quả kinh tế cao hơn so với nhiều giống vật nuôi khác, chất lượng thịt thơm ngon, dai thịt, được thị trường ưa chuộng. Tham gia mô hình, các hộ được hỗ trợ 50% giá trị giống, thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, vắc xin, thuốc thú y, hóa chất sát trùng, được tư vấn và hướng dẫn kỹ thuật nuôi, hướng dẫn sử dụng chế phẩm sinh học làm tăng chất lượng thịt, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học để được cấp chứng nhận VietGAHP và ký hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm giúp người chăn nuôi yên tâm sản xuất.

Sau 5 tháng triển khai, hiện nay đàn vịt đang sinh trưởng và phát triển tốt, tỷ lệ nuôi sống dao động từ 96 - 99% cao hơn chăn nuôi thông thường 5 - 6%; về khối lượng lúc 65 ngày tuổi dao động từ 2,45 - 3,3 kg/con, dự kiến đến khi xuất chuồng (10 tuần tuổi) đạt 2,9 - 3,3kg/ con; tiêu tốn thức ăn 2,8 - 2,9 kg thức ăn/kg tăng khối lượng thấp hơn so với chăn nuôi thông thường 0,1 kg; đặc biệt chi phí thuốc thú y trong mô hình thấp hơn so với chăn nuôi thông thường từ 3.000 - 5.000đ/con. Sau khi trừ chi phí giống, thức ăn, vắc xin, thuốc thú y, hóa chất sát trùng, điện nước, khấu hao chuồng trại thì mô hình 4.100 con cho lãi 118.820.000 đồng/10 tuần nuôi cao hơn nuôi thông thường 35.060.100 đồng.

Với hiệu quả và giá trị kinh tế mang lại, mô hình có khả năng nhân rộng ra sản xuất đại trà. Sản phẩm của mô hình được Công ty cổ phần Giống gia cầm Lượng Huệ liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Mô hình chăn nuôi vịt an toàn sinh học từng bước thay đổi hành vi và phương thức sản xuất theo hướng chăn nuôi an toàn và bền vững; bảo vệ sức khỏe con người, môi trường sinh thái. Từ hiệu quả của mô hình, Trung tâm khuyến nông Hải Phòng đã khuyến khích, hỗ trợ nông dân, xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi thủy cầm theo VietGAHP gắn liên kết tiêu thụ, nhằm tháo gỡ về đầu ra cho sản phẩm, giúp họ yên tâm đầu tư sản xuất. Ngoài ra, từng bước thay  đổi thói quen, kỹ năng sản xuất của người chăn nuôi từ phương pháp truyền thống, theo kinh nghiệm  sang phát triển chăn nuôi, áp dụng quy trình theo hướng VietGAHP, hạn chế dịch bênh, nâng cao năng suất chất lượng, từ đó  gia tăng được giá trị, đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phát triển bền vững./.

Nguyễn Hương Giang - Trung tâm KN Hải Phòng