Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đà Lạt: Gần 15 tỷ đồng “Nhập khẩu giống hoa có bản quyền”

Trong năm 2022, với nguồn kinh phí gần 15 tỷ đồng do các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Hoa Đà Lạt tự đầu tư kinh phí nhập khẩu giống hoa để thực hiện Đề án “Nhập khẩu giống hoa có bản quyền phục vụ phát triển ngành sản xuất hoa giai đoạn 2021 - 2025”.Theo đó, nhập nội 44 giống hoa từ 11 Quốc gia Hà Lan, Nhật Bản, Thái Lan, Mỹ, Israel, Pháp, Kenya, Ecuador, Tây Ban Nha, Đan Mạch và Trung Quốc với tổng số 1.291.000 hạt, ngọn, cây, lá, củ giống hoa các loại. Doanh nghiệp nhập khẩu triển khai 176 điểm khảo nghiệm VCU (Value of Cultivation and Use) đánh giá giá trị canh tác và giá trị sử dụng của giống mới (04 khảo nghiệm/01 giống x 44 giống). Đánh giá kết quả khảo nghiệm các giống hoa nhập nội. Đồng thời, tổ chức hội thảo giới thiệu những giống mới có triển vọng.

Các đơn vị nhập khẩu giống là các đơn vị thuộc Hiệp hội Hoa Đà Lạt, gồm: Công ty TNHH Dalat Hasfarm; Công ty TNHH Linh Ngọc; Công ty TNHH Nông nghiệp Hồng Hoàng; Công ty TNHH Hoa Chi An…

Ngành Nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng trong thời gian tới sẽ phối hợp với các doanh nghiệp, các đơn vị triển khai các khảo nghiệm điều tra, theo dõi diễn biến dịch hại trên các giống nhập nội, khảo nghiệm ngoài đồng ruộng. Báo cáo đánh giá đặc tính giống hoa; năng suất, sản lượng của các giống nhập nội. Giám sát các doanh nghiệp triển khai công tác chuyển giao giống cho doanh nghiệp, HTX và nông dân. Kiểm tra, đánh giá dịch hại ngoài đồng ruộng đối với các giống hoa được chuyển giao…

Việc hỗ trợ các doanh nghiệp nhập khẩu có bản quyền các giống hoa mới, có giá trị thương mại cao thích nghi với điều kiện canh tác của tỉnh Lâm Đồng để phục vụ sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm hoa nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người sản xuất, đồng thời góp phần xây dựng và phát triển thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” tại địa phương./.

Văn Thọ - TTKN Lâm Đồng