Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công nhận huyện Ba Vì đạt chuẩn nông thôn mới

Trên cơ sở Tờ trình số 5871/TTr-BNN-VPĐP ngày 24/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT, ngày 13/9, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1045/QĐ-TTg về việc công nhận huyện Ba Vì (TP Hà Nội) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.Việc xét công nhận huyện Ba Vì đạt chuẩn nông thôn mới được thực hiện căn cứ Quyết định số 320/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới; và Quyết định số 18/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND thành phố Hà Nội có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo UBND huyện Ba Vì tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí, trong đó chú trọng tiêu chí sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.  

Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội Nguyễn Văn Chí cho biết, với việc huyện Ba Vì được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn, đến nay, 18/18 huyện, thị xã của TP đã về đích nông thôn mới. Trong năm 2023, Hà Nội phấn đấu đưa 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gồm: Thanh Trì, Đông Anh, Gia Lâm, Đan Phượng./.

TA (Theo Báo KTĐT)