Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cấp giống gà cho mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học trong chăn nuôi gà thả vườn tại huyện Gia Lâm

Vừa qua, Trung tâm khuyến nông Hà Nội cùng với Trạm Khuyến nông Gia Lâm kết hợp với UBND các xã Dương Hà, Kim Sơn, Lệ Chi, tiến hành cấp giống gà cho 10 hộ tham gia mô hình “Ứng dụng chế phẩm sinh học trong chăn nuôi gà thả vườn năm 2018”, địa điểm cấp là tại nhà các hộ tham gia mô hình của các xã trên địa bàn huyện Gia Lâm.Tại buổi cấp giống gà mỗi hộ được cấp 1000 con, tổng số gà giống cấp cho toàn bộ mô hình tại 3 xã là 10.000 con, giống gà cấp là gà Mía thuần 01 ngày tuổi, khỏe mạnh, đều con, không dị tật, không dị hình, không mang mầm bệnh, và đã được tiêm phòng Marek, khối lượng từ 31 ÷ 35 gram/con, tỷ lệ trống/mái là 1 : 1.

Thông qua buổi cấp giống các hộ tham gia mô hình rất phấn khởi và hào hứng, tất cả các hộ đều cam kết sẽ thực hiện mô hình thật tốt theo đúng yêu cầu kỹ thuật mô hình đề ra từ đó sẽ là điểm thăm quan học tập và trao đổi kinh nghiệm về chăn nuôi gà thả vườn, giúp tăng thu nhập cải thiện cuộc sống của gia đình.

Lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông đã chỉ đạo Trạm Khuyến nông Gia Lâm cử cán bộ thường xuyên theo dõi, kiểm tra quá trình úm gà giống và chăn nuôi của các hộ để kịp thời hướng dẫn các hộ tuân thủ quy trình kỹ thuật, đồng thời báo cáo Trung tâm Khuyến nông các tình huống phát sinh để chỉ đạo kịp thời./.

Đỗ Thế Mạnh – CB Trạm khuyến nông Gia Lâm