Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tiêm phòng vacxin cho đàn vật nuôi: "Biện pháp phòng bệnh chủ động và hiệu quả”

Tiêm phòng vacxin cho đàn vật nuôi là một trong những biện pháp phòng bệnh chủ động và hiệu quả nhất, đặc biệt là đối với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm để đảm bảo phát triển chăn nuôi ổn định, bền vững và cung cấp thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng, bảo vệ môi trường sinh thái….Tiêm phòng vacxin không chỉ là quyền lợi mà còn là nghĩa vụ của người chăn nuôi; chính quyền các địa phương cần phải có biện pháp chỉ đạo quyết liệt để đẩy mạnh công tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm, coi tiêm phòng là khâu chính, có ý nghĩa quyết định trong công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 23/01/2018 về “Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018” của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội; để công tác tiêm vắc-xin phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đạt kết quả cao, Chi cục Thú y Hà Nội đã xây dựng kế hoạch cụ thể và hướng dẫn, đôn đốc các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về kế hoạch tiêm; thông báo lịch tiêm phòng cụ thể đến từng thôn, khu phố và phổ biến các quy định phòng, chống dịch bệnh vật nuôi để người dân biết chủ động hợp tác và thực hiện; tiến hành thống kê, rà soát lên danh sách đàn vật nuôi thuộc diện phải tiêm cho từng thôn, từng hộ.

Theo đó, ngân sách Thành phố hỗ trợ các loại vắc xin: LMLM type O cho đàn lợn nái, đực giống; LMLM type O-A cho đàn trâu - bò; Cúm gia cầm cho đàn gia cầm sinh sản; Tai xanh, Dịch tả Nhật cho đàn lợn nái, đực giống và dại cho đàn chó mèo. Lịch tiêm phòng cho đàn vật nuôi được thực hiện đại trà 02 lần/ năm (Đợt I: từ 15/3/2018 đến 21/4/2018; Đợt II: từ 15/9/2018 đến 15/10/2018); ngoài ra hàng tháng tiêm phòng bổ sung cho đàn vật nuôi chưa được tiêm phòng hoặc hết miễn dịch. Đồng thời khuyến cáo người chăn nuôi chủ động mua vacxin tiêm phòng các bệnh khác theo quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân có chăn nuôi gia súc, gia cầm không thực hiện tiêm phòng theo quy định./.

Cấn Xuân Minh – Chi cục Thú y Hà Nội