Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thị trường xuất khẩu thủy sản 11 tháng năm 2022

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nhóm hàng thủy sản tháng 11/2022 tiếp tục giảm 13% so với tháng 10/2022 và giảm 13,3% so với tháng 11/2021, đạt gần 788,83 triệu USD.Tính chung 11 tháng năm 2022 xuất khẩu nhóm hàng này đạt gần 10,17 tỷ USD, tăng 27,4% so với cùng kỳ năm 2021. Riêng xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chiếm 8,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 858,78 triệu USD, tăng 26,3%.

Thủy sản xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Mỹ chiếm 20% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt trên 2,03 tỷ USD, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó riêng tháng 11/2022 đạt 117,79 triệu USD, giảm 21,7% so với tháng 10/2022, giảm 40,4% so với tháng 11/2021.

Đứng thứ 2 về kim ngạch là thị trường Nhật Bản chiếm tỷ trọng 15,5%, đạt gần 1,58 tỷ USD, tăng 30,4%; riêng tháng 11/2022 xuất khẩu sang thị trường này đạt 151,42 triệu USD, giảm 5,7% so với tháng 10/2022 nhưng tăng 11% so với tháng 11/2021.

Tiếp đến thị trường Trung Quốc trong tháng 11/2022 giảm 9,8% so với tháng 10/2022 nhưng tăng 6,4% so với tháng 11/2021, đạt 127,23 triệu USD; cộng chung cả 11 tháng năm 2022 xuất khẩu sang thị trường này tăng mạnh 71,3% so với cùng kỳ năm 2021, đạt trên 1,47 tỷ USD, chiếm 14,5% trong tổng kim ngạch.

Xuất khẩu thủy sản sang thị trường FTA RCEP 11 tháng năm 2022 tăng mạnh 39,3% so với 11 tháng năm 2021, đạt gần 4,99 tỷ USD; Xuất khẩu sang thị trường FTA CPTTP tăng 33,6%, đạt 2,66 tỷ USD. Xuất khẩu thủy sản sang thị trường EU chiếm 11,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước, đạt trên 1,14 tỷ USD, tăng 24,9%. Xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á chiếm 6,9% trong tổng kim ngạch, đạt gần 704,24 triệu USD, tăng mạnh 30,5%./.

TA (Theo vinanet)