Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thẩm định, kiểm tra vốn vay Quỹ Khuyến nông tại huyện Sóc Sơn

Vừa qua, lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông Hà Nộ cùng Trạm Khuyến nông Sóc Sơn đã thẩm định, kiểm tra định kỳ các hộ đến hạn trả vốn vay Quỹ Khuyến nông.Đoàn tiến hành thẩm định 02 hộ có nhu cầu vay vốn Quỹ Khuyến nông. Nhìn chung, các hộ đều đảm bảo cơ sở vật chất khả năng đối ứng vốn, tài sản thế chấp đủ điều kiện vay vốn Quỹ Khuyến nông.

Sau khi kiểm tra 03 hộ trả vốn năm 2018, các hộ có ý kiến trong năm 2017, người chăn nuôi gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt các hộ chăn nuôi lợn do giá cả bấp bênh, nhưng các hộ hứa sẽ trả đầy đủ vốn vay đúng thời gian quy định.

Ông Tạ Xuân Thưởng (xã Hiền Ninh), vay 400 triệu đồng chăn nuôi lợn với quy mô 60 lợn nái. Ông Thưởng đề nghị Trung tâm Khuyến nông, Trạm Khuyến nông Sóc Sơn tạo điều kiện cho hộ vay lại vốn Quỹ Khuyến nông để mở rộng quy mô sản xuất.

Đồng chí Lê Lưu Cầu, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông khẳng định, Trung tâm sẽ tạo điều kiện hết mức để hộ vay vốn Quỹ Khuyến nông có thể phát triển sản xuất, sau khi hộ đã trả đầy đủ vốn vay Quỹ Khuyến nông./.

                                                   Nguyễn Xuân Quyết - Trạm KN Sóc Sơn