Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quỹ khuyến nông - Người bạn đồng hành cùng nông dân Quốc Oai

Huyện Quốc Oai sau khi thực hiện chính sách dồn điền đổi thửa đã quy hoạch thành các vùng chuyên canh tập trung phát triển theo hướng hàng hóa bền vững. Tuy nhiên, hiện nay tại các vùng sản xuất tập trung đa phần chủ trang trại đều “khát vốn” để mở rộng quy mô sản xuất theo hướng thâm canh tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.



Năm 2017, được sự hỗ trợ từ nguồn vốn vay Quỹ khuyến nông thành phố Hà Nội, Trạm Khuyến nông Quốc Oai đã giải ngân cho 34 hộ vay vốn để phát triển sản xuất với số tiền gần 9 tỷ đồng, tập trung các mô hình chăn nuôi gà đẻ trứng, vịt đẻ, nuôi trồng thủy sản, trồng cây ăn quả tại các xã Cấn Hữu, Nghĩa Hương, Đông Yên, Sài Sơn, Phượng Cách… Nhờ có vốn vay Quỹ khuyến nông với mức phí quản lý thấp 0,5% /tháng, chu kỳ vay 24 tháng, đặc biệt trong quá trình vay vốn sản xuất các hộ được cán bộ kỹ thuật của Trạm khuyến nông huyện thường xuyên bám sát hướng dẫn biện pháp phòng bệnh, cách chăm sóc quản lý đàn vật nuôi và cây trồng nên trong quá trình sản xuất không có hộ nào để xảy ra dịch bệnh. Các hộ vay vốn Quỹ khuyến nông đều nộp phí và gốc đúng thời hạn, không có hộ nợ quá hạn, không có hộ nợ xấu. Hiện tại dư nợ cho vay vốn Quỹ  khuyến nông trên địa bàn huyện Quốc Oai lên tới 12 tỷ đồng với 50 hộ vay. Ngoài nguồn vốn cho vay phát triển sản xuất,  năm 2017 để đẩy mạnh việc phát triển cơ giới hóa vào trong sản xuất nông nghiệp, Quỹ khuyến nông huyện Quốc Oai đã giải ngân cho 03 hộ có nhu cầu vay vốn mua máy làm đất, máy gặt công suất lớn của hãng Kubota với số tiền 1,1 tỷ đồng. Các hộ vay vốn được thành phố hỗ trợ 100% phí quản lý, thời gian vay vốn là 36 tháng.

Ông Phùng Văn Phượng, một trong các hộ nuôi gà đẻ trứng thương phẩm được vay vốn quỹ khuyến nông cho biết: “Khi vay vốn Quỹ khuyến nông gia đình tôi luôn được sự quan tâm, hướng dẫn về kỹ thuật của cán bộ chuyên quản quỹ khuyến nông Quốc Oai nên khi có kỹ thuật lại cộng với nguồn vốn được vay từ quỹ Khuyến nông, gia đình tôi rất yên tâm và mạnh dạn để mở rộng quy mô sản xuất”.

Thông qua nguồn vốn vay Quỹ Khuyến nông với mức phí quản lý thấp, có sự hướng dẫn tận tình của cán bộ kỹ thuật đã giúp nhiều chủ trang trại tại các vùng chuyển đổi yên tâm, mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất tăng hiệu quả kinh tế từ đó góp phần tích cực tthực hiện đề án tái cơ cấu ngàn nông nghiệp và công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Quốc Oai. Quỹ Khuyến nông thực sự trở thành người bạn đồng hành và tin cậy của người nông dân trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn./.

Kiều Minh Khuê – Trạm khuyến nông Quốc Oai