Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Năm 2023, Hà Nội xây dựng kế hoạch gieo trồng 150.000 ha lúa

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà cho biết, trong năm 2023, Sở tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt theo mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng đất, giảm diện tích trồng lúa, tập trung phát triển lúa gạo theo hướng tăng cơ cấu giống lúa chất lượng cao; đồng thời, mở rộng diện tích trồng rau, tăng diện tích hoa, cây cảnh hằng năm...Sở Nông nghiệp & PTNT sẽ tiếp tục cùng các địa phương rà soát, chuyển đổi diện tích sản xuất lúa tại vùng khó khăn về tưới tiêu sang cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn; tập trung nâng cao hiệu quả đất trồng lúa; giảm dần diện tích trồng lúa. Theo đó, kế hoạch gieo trồng lúa trong năm 2023 dự kiến đạt 150.000 ha, sản lượng trên 900.000 tấn/năm. Bên cạnh đó, ngành Nông nghiệp Thủ đô tiếp tục tập trung phát triển theo hướng tăng cơ cấu giống lúa chất lượng cao, thực hiện cơ giới hóa đồng bộ trong canh tác, thu hoạch, sơ chế, chế biến lúa gạo...

Đối với cây rau, ngành Nông nghiệp Thủ đô gieo trồng 34.330 ha, sản lượng đạt khoảng 700 nghìn tấn; trong đó diện tích sản xuất rau an toàn đã được cấp giấy chứng nhận đạt 14.000 ha, diện tích sản xuất rau hữu cơ đạt 489 ha... Đối với cây hoa, diện tích gieo trồng là 7.449 ha, tập trung tại các vùng chuyên canh như: Mê Linh, Đan Phượng, Phúc Thọ, Thạch Thất... Ngoài ra, ngành Nông nghiệp mở rộng diện tích cây ăn quả, đạt 23.206 ha; tập trung phát triển cây trồng đặc sản địa phương có giá trị kinh tế cao như: Nhãn chín muộn, bưởi Diễn, cam Canh, táo, ổi... Với cây chè, duy trì diện tích 2.355 ha, sản lượng trên 20.000 tấn/năm; tiếp tục phát triển diện tích chè chất lượng cao tập trung tại các vùng sản xuất chè truyền thống như: Ba Vì, Sóc Sơn, Quốc Oai, Chương Mỹ.../.

NT (Theo Báo HNM)