Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khuyến nông Quốc Oai: tổng kết công tác khuyến nông năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Trạm khuyến nông huyện Quốc Oai vừa tổ chức tổng kết công tác khuyến nông năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.



Năm 2020, công tác khuyến nông trên địa bàn huyện Quốc Oai gặp không ít khó khăn do diễn biến thời tiết phức tạp, kết hợp với đại dịch covid-19. Tuy nhiên với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, bám sát cơ sở, Trạm Khuyến nông Quốc Oai đã triển khai thành công 6 dạng mô hình do trung tâm Khuyến nông Hà Nội  và UBND huyện Quốc Oai giao. Các mô hình đã triển khai đúng tiến độ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mang lại hiệu quả kinh tế cao, được người dân đón nhận tích cực như mô hình sản xuất mạ khay cấy máy được triển khai tại HTXNN Việt Yên (xã Đông Yên), HTXNN Liên Thôn (xã Tuyết Nghĩa) với diện tích 50ha. Mô hình đã giúp cho người dân giảm chi phí so với cấy tay là 100.000 -150.000đ/sào, năng suất lúa tăng từ 15 - 20kg/sào, giảm sâu bệnh, thân thiện với môi trường.Nhằm giúp người dân bảo quản rau, củ, quả đến kỳ thu hoạch không xuất bán được do dịch covid-19, Trạm khuyến nông đã hỗ trợ 01 hộ tại xã Tân Phú kho lạnh bảo quản nông sản, qui mô 100m3. Thông qua nhà lạnh đã giúp người nông dân yên tâm sản xuất, sản phẩm sau thu hoạch khi đưa vào nhà lạnh vẫn giữ nguyên được giá trị, tránh hiện tượng hư hỏng và bị tư thương ép giá thời điểm chính vụ. Bên cạnh các mô hình trồng trọt, Trạm khuyến nông Quốc Oai đã triển khai mô hình sử dụng thảo dược trong chăn nuôi gà thả vườn qui mô 10.000 con được triển khai tại xã Đồng Quang, Đông Xuân và mô hình nuôi thủy sản theo hướng Vietgap, qui mô 2ha tại xã Cấn Hữu. Kết quả các mô hình đã tạo ra được sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cung cấp cho thị trường và cho cho hiệu quả kinh tế 50.000.000 đ trên 1000 gà và 90.000.000đ trên 1ha thủy sản. Ngoài công tác triển khai mô hình trạm Khuyến nông Quốc Oai đã tổ chức thành công 13 lớp tập huấn, 07 hội nghị tham quan đầu bờ cho gần 1.500 lượt người tham gia. Nội dung tập huấn, tham quan phong phú đa dạng phù hợp với từng giai đoạn  phát triển của cây trồng, vật nuôi.

Năm 2021, Trạm khuyến nông Quốc Oai quyết tâm chỉ đạo triển khai thắng lợi các mô hình khuyến nông trên địa bàn huyện. Cử cán bộ kỹ thuật phối hợp chặt chẽ với hệ thống khuyến nông viên cơ sở, chính quyền địa phương làm tốt công tác khuyến nông tại các xã, thị trấn và đồng thời tìm ra các mô hình hay, hiệu quả kinh tế cao để từ đó tham mưu cho lãnh đạo trạm làm cơ sở đề xuất với UBND huyện, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội nhằm xây dựng các mô hình theo hướng công nghệ cao, liên kết chuỗi gắn với tiêu thụ sản phẩm cho người dân trong những năm tiếp theo.

Song song với công tác khuyến nông, Trạm Khuyến nông Quốc Oai đã tổ chức gặp mặt và tặng qua nhân dịp tết nguyên đán Tân Sửu cho các đồng chí cán bộ đã nghỉ hưu của Trạm./.

Trạm Khuyến nông Quốc Oai